krpan in druščina postani član

Naslov teme: pogoj upokojenca za pridelovanje in prodajo zelenjave

3527  30.11.2022 - 18:29h / Ostalo / Avtor: minca / 327 / 5

100% upokojenec bi prideloval zelenjavo za prodajo, kakšen je postopek prijave, ali je pogoj velikost zemljišča in obdavčitev?

Abcd - 01.12.2022 - 07:01

Tudi mene zanima. In še: ali mora takšen vrtičkar izstaviti račun kupcu-trgkvcu z zelenjavo?

Se

Katia - 01.12.2022 - 09:00

Če govorimo o "malo večjem vrtičkarju", lahko registrira dopolnilno dejavnost pri UE.  Pogoj je velikost zemljišča (npr. 1ha njive ali 0,25 trajnega nasada). več dobite na strani:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-prehrana/kmetijske-dejavnosti/dopolnilne-dejavnosti-na-kmetijah.html. Obdavčitev/dohodnina se določi po davčni bilanci in  Za plačati 40,00 prispevkov ZZ  na mesec.
 

Abcd - 02.12.2022 - 07:36

....bolj bi me zanimali tisti mali vrtičkarji, brez dejavnosti in majhno prodajo

Simbi - 02.12.2022 - 16:40

Naše stranke odkupujejo od kmetov poljščine in nekoč sem raziskovala kako je z obdavčitvijo plačil in se jezila, ker nikjer ne obstaja javno dostopen register kmetov, ki so obdavčeni z dohodkom iz osnovne kmetijske dejavnosti. Ne vem več, kje sem dobila ta podatek, spomnim se samo, da je bilo napisano, da se lahko kmetom pridelki plačujejo brez davčnega odtegljaja. In ne samo kmetom, ki plačujejo davek iz kmetijstva, ampak vsakemu, ki proda sezonske viške svojih pridelkov - razmišljajte v tej smeri, ker dvomim, da bo vaš upokojenec razpolagal s skladišči, da bi lahko npr. januarja prodajal paradižnik (prodajal ga bo verjetno v času dozorevanja - takrat pa je to lahko sezonski višek, ker verjetno ne govorimo o količinah v tonah).

Katia, dopolnilne dejavnosti so za predelavo kmetijskih pridelkov (marmelada, sokovi, klobase, olje....), minca sprašuje pa za pridelavo v osnovni kmetijski dejavnosti.

Abcd - 02.12.2022 - 18:02

Bravo Simbi!
Na to temo je zelo malo napisanega. V enem od gradiv sem prebrala:
"Davčnemu zavezancu, ki ni identificiran za namene DDV in ki ugotavlja dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka, ni potrebno izdati računa za prodajo -na domu
                                                                                                                                  - od vrat do vrat
                                                                                                                                  - na tržnici
....če pridelke prodaja končnemu potrošniku. Če pa proda pridelke davčnemu zavezancu, je izdaja računa obvezna. V praksi največkrat račun  ali drugo ustrezno listino (odkupno potrdilo...) v imenu kmeta izda kupec blaga (uporablja se največ pri uveljavljanju pravice do pavšalnega nadomestila). Račun oz. ustrezna listina pa mora vsebovati  davčno številko kmeta-prodajalca in  podatke, ki jih zahteva 141. člen Pravilnika  o izvajanju ZDDV- 1.

...in res je problem v preverjanju ali je kmet-prodajalec sploh obdavčen po katastru.
...in plačilo takšnega računa lahko opravimo v gotovini, če račun fiskaliziramo, sicer pa na TRR kmeta-dobavitelja.

Z veseljem bom prebrala še kako sugestijo oz. pripombo.