krpan in druščina postani član

Naslov teme: Prevoz na delo

2886  21.09.2022 - 14:24h / Ostalo / Avtor: Barbara / 893 / 10

Spoštovani,

Zanima me, če ima zaposleni običajno (začasno )prebivališče od delovnega mesta oddaljeno 1,4 km, hodi peš v službo, ali mu pripada prevoz na delo? 
Ne najdem tega podatka, da če je oddaljen manj kot 2 km, da mu prevoz na delo ne pripada, vem pa da je to bilo. Zdaj imamo šum v komunikaciji, ko zaposleni pravi, da bi mu morali dati mesečno karto.

Mi smo pri vsaki plači obračunali 4 km prevoza na dan.  prosim za vaše konstruktivno mnenje.

Babica od - 21.09.2022 - 14:28

Naj prinese dokazolo o nakupu karte. 

a - 21.09.2022 - 14:35

V kolektivni pogodbi piše kdaj mu pripada in koliko za prevoz na delo. Tak da najprej najbolje da pogledate kateri KP ste zavezani in tam poiščete ta podatek. 

Meri - 21.09.2022 - 14:59

Kolikor vem, je  minimalno1 kilometer, (ne manj kot 2) oddaljenost prebivališče-služba.
A on hodi peš ali z avtom, to ni vaš problem :)

 

Simbi - 21.09.2022 - 17:03

1 km je po uredbi
delodajalec pa upošteva KP

Brigitte - 21.09.2022 - 17:24

Prevoz na delo po ZDR pripada za vsak dopolnjen kilometer. Če je torej v eno stran 1,4km, to znese 2km in ne 4km. 

Babica od - 21.09.2022 - 19:49

Res je, 1,4 km je 2 km. 2,8 km se zaokroži navzdol in nato X cena goriva. 

tina - 22.09.2022 - 06:38

" za vsak polni kilometer" - torej na dan 2x po 1 km = 2 km dnevno, ne glede na to, ali hodi peš ali s kolesom ali z avtom ali kako drugače.
(Nesmisel : "naj prinese dokaulo zas nakup karte) - skladno s KP ali po uredbi

jana - 22.09.2022 - 09:28


samo res, 
Nesmisel : "naj prinese dokaulo zas nakup karte) - skladno s KP ali po uredbi

B - 22.09.2022 - 10:37

Kaj pa če ni javnega prevoza v njegovem delovem času, mu je potrebno obračunati km. Saj to ni strošek, ki bi spravil firmo v fin. težave.

Noel - 22.09.2022 - 16:35

Razmišljam:
ZDR ne omenja za koliko kilometrov je potrebno povrniti strošek prevoza na delo. Piše, samo da je treba.
130. člen
(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
(2) Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom.
Glede višine je potrebno pogledati KP ali interne akte. Torej (po mojem) KP ali interni akti lahko določajo višino in ne minimalno število kilometrov. Je pa res, da so ponavadi usklajeni z uredbo.
V vsakem primeru, treba narediti tako, kot je za delavca bolj ugodno. Če je po KP ali internih aktih bolj ugodno, se držimo tega. Če ni bolj ugodno, se držimo zakona (glede km).

Ko ugotovimo znsek na km, pa gremo gledati uredbo, da ugotovimo kakšna so pravila glede vštevajo zneskov povračila v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (uredba nam ne določa koliko moramo izplačati).
Uredba določa:
"1. člen
(1) Ta uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja."

Uredba pravi "do višine 0,21 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča." ...in potem naprej 2. odstavek, tretji itd....

Torej lahko izplačamo 5€ na km, če želimo, vendar se razlika nad 0,21€ všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Moje mnenje je, da ste mu dolžni izplačati v višini, ki jo imate določeno v KP ali internem aktu (enaka višina kot za ostale zaposlene). To, da se vozi s sosedom, kolesom ali hodi peš, se vas ne tiče.

Glede zaokroževanja pa tako. Vzemite si čas in preračunajte kolikšna razlika je, če zaokrožite gor, dol, levo, desno.