krpan in druščina postani član

Naslov teme: sprememba delovnega mesta

270  19.01.2022 - 17:08h / Ostalo / Avtor: Nives / 471 / 6

Pozdravljeni, če se delavcu spremeni delovno mesto ali je potrebno tudi urediti  spremembo z M3 ali ne?
Že v naprej hvala za odgovor,lp

F.r.a.n.j.a. - 19.01.2022 - 18:16

Menim, da je smiselno urediti M3. Zelo pomembno je v primerih zaposlitve za določen čas, kjer se podaljšuje  zaposlitev, vendar največ za 2 leti. Po dveh letih  je delavec v del.razmerju za nedoločen čas. V primeru spremembe del.mesta pa lahko drugo delo opravlja zopet dve leti. Seveda, če je dovolj sistemiziranih del.mest.
Upam, da pravilno razmišlja.
Lep pozdrav

Barca - 19.01.2022 - 21:08

Ne bo čisto tako, žal.
Po zdajšnjem ZDR je na delovnem mestu časovna omejitev, torej če je nek delavec na DM delal 1 leto, lahko drugi dela samo 1 leto, ne 2.
Po prejšnjem ZDR je bila omejitev vezana na delavca, zdaj je na delovno mesto.
​​​

Barca - 19.01.2022 - 21:18

55. člen
(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas)
(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi.
(2) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena. Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela lahko traja največ en mesec.
(3) Za isto delo po prejšnjem odstavku se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.
(4) Ne glede na omejitev iz drugega odstavka tega člena, se lahko v primeru iz enajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo.
(5) V omejitev opravljanja dela za določen čas v skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena pri uporabniku se upošteva tudi opravljanje dela delavca, zaposlenega pri delodajalcu za zagotavljanje dela.
(6) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi iz drugega odstavka tega člena.

F.r.a.n.j.a. - 19.01.2022 - 22:11

Barca, hvala za dopolnitev.
Lep pozdrav.

Nives - 19.01.2022 - 20:02

Hvala vam za odgovor Franja, lep pozdrav

B - 20.01.2022 - 09:50

Za spremembo DM je potrebno izvesti postopek odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto. Pri tem postopku uporabiti 91. čl. ZDR. Po izvedbi  le to urediti na ZZZ z M 3 .