krpan in druščina postani član

Naslov teme: Interni akt - PU

4  02.01.2022 - 19:08h / Ostalo / Avtor: Tina / 582 / 3

Zdravo, najprej srecno in zdravo 2022. 

Letos bomo prvic izplacali poslovno uspesnost, ima mogoce kdo vzorec internega akta, kako se lotiti zadeve? Potem me pa se zanima ali se uspesnosti ne sme izplacati direktorju, ker smo v letu 2021 koristili po PKP-ju subvencijo minimalne place.

Hvala

B - 03.01.2022 - 07:08

Stara zgodba. V ZOD in sicer  v 12 točki 44. člena boste našli osnovo za poslovno usoešnost in  izdelavo pravil.

Pia - 03.01.2022 - 08:29

Kaj je to ZOD?

kpl - 03.01.2022 - 10:02

44. člen (dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva  v davčno osnovo): Zakon o dohodnini (ZDoh kratica)
12.  del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:
 -  imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali
 -  je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,
 in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce;