krpan in druščina postani član

Naslov teme: MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV

5543  31.12.2021 - 11:35h / Ostalo / Avtor: breda / 920 / 2

Ali je mogoče kdo zasledil podatek koliko bo za izplačilo plače po 1.1.2022? Verjetno ne vo 1.024,24..?

F.r.a.n.j.a. - 31.12.2021 - 16:45

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur).
V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1. 7. do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova uporablja za izplačila od 1. 8. 2021 do vključno 31. 1. 2022. Stališče je usklajeno z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Na osnovi tega pojasnila menim, da se pri plači 12/2021 izplačani do 31.1.2022 uporablja minimalna osnova, 1.024,24 €. Pojasnilo kopirano iz gov.si.
Lep pozdrav.

F.r.a.n.j.a. - 31.12.2021 - 16:47

www.fu.gov.si/novica_ajax/novica/najnizja_osnova_za_obracun_prispevkov_za_socialno_varnost_za_osebe_v_delovnem_razmerju_11094/