krpan in druščina postani član

Naslov teme: Izračun km za prevoz na delo

4059  11.08.2021 - 10:24h / Ostalo / Avtor: Naja / 1684 / 20

Kako izračunate km za prevoz na delo in z dela na mesečni ravni ali drugače
Primer : delavec je oddaljen od del.mesta 3,2km
3,2 kmx2x21 dni = 134 km
ali
3kmx2x21 dni = 126 km

Barca - 11.08.2021 - 10:50

Mi smo dobili navodilo, da računamo kot je naveden prvi primer, zaokroževanje na poln kilometer šele na končni izračunani mesečni ravni.
Ni najbolj logično, ampak zdaj delam tako.

jst99 - 11.08.2021 - 11:11

Sem ravno zadnjič brala, da je potrebno upoštevati samo polne kilometre, torej se 3,2 zaokroži navzdol. Pravilen naj bi bil drug primer.

jst99 - 11.08.2021 - 11:34

Že iz Uredbe je razumeti, da se upošteva samo polni kilometer:

"V prvem odstavku 3. člena Uredbe je določen osnovni znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, in sicer v višini 0,18 eur za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela..."

Paty - 11.08.2021 - 13:49

FURS pojasnjuje tako s primerom:
Razdalja se določi tako, da se 3,2 kilometra, tj. razdalja od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela, če je ta bližji delovnemu mestu, pomnoži z 2 (tj. kilometri za prihod in odhod) in nato pomnoži še z 21 (število njegovih delovnih dni v mesecu juniju). Zmnožek znaša 134,4 kilometrov. Za izračun kilometrine se skladno z določbo navedenih aneksov upoštevajo polni kilometri, kar v konkretnem primeru znaša 134 kilometrov (3,2 km x 2 x 21 = 134,4 km; polni kilometer: 134 km).
 
V primeru, da je število delovnih dni javnega uslužbenca v mesecu juniju npr. 23, se namesto z 21, pomnoži s 23, pri čemer razdalja oz. število kilometrov znaša 147,2, kar pomeni, da znaša polni kilometer 147 km.
 
Na polni kilometer se torej zaokroži šele na koncu, tj. na mesečni ravni (s 147,2 km na 147 km) in ne že na dnevni ravni (s 3,2 km ali 6,4 km na 3 km ali na 6 km). Polni kilometer je v konkretnem primeru 147 km, v primeru npr. 39,7 km pa 39 km.

jst99 - 11.08.2021 - 14:34

A lahko daste link od tega pojasnila prosim. Pa upam, da za gospodarstvo ni drugače kot za javne uslužbence...

Paty - 11.08.2021 - 14:42

Drugače nažalost nemorem prilepiti, ker je wordov dokument...
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/

pod rubriko aktualno, poiščite datoteko Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme (30. 6. 2021) (docx, 49 KB)

glede kilometrov je odgovor pod številko 7.

Liza - 11.08.2021 - 16:18

to je od ministrstva za javno upravo, ne od fursa ali min.za finance ... in to je pojasnilo v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ne v skladu z uredbo ...
če prav razumem, so ta pojasnila o tem, kaj pripada delavcu, ne pa o tem, kaj je obdavčeno oz. neobdavčeno ...

jst99 - 12.08.2021 - 09:06

Točno tako... ta razlaga je od ministrstva za javno upravo in ne od FURS-a...

anelija - 11.08.2021 - 15:42

To je spet nekaj, kar FURS pojasnjuje drugače kot je napisano v uredbi. Totalna šlamparija...

TIBA - 11.08.2021 - 17:24

Polni kilometri so veljali ze pred spremembo Uredbe

X - 12.08.2021 - 07:36

Berite IKS 08 ali 07. V iksu pise, da se zaokrozi navzdol za eno smer, ce sem prav prebrala. 

B - 12.08.2021 - 08:22

Furs ni pristojen za avtentično razlago Uredbe. To naj pojasni vlada v kolikor njihova nomotehnika ni razumljiva. Nikjer ne zasledim, da se šele na koncu obračuna zaokroži kilomerrina. Za vsak polni kilometer prevoza se plača dnevni prevoz in se tako lahko opravi zookrožitev na dnevnem nivoju ne pa mesečnem. Tako je moje razumevanje.

jst99 - 12.08.2021 - 09:01

V IKSU 07/21 je napisan odgovor na vprašanje:

Vprašanje: Delavec ima od prebivališča do mesta dela 5,9 km v eno smer, torej 11,8 km v obe strani. Ali se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva 10 ali 11 kilometrov?

Odgovor: Besedno zvezo vsak polni kilometer razdalje je treba razumeti tako, da se upošteva posamezna pot na delo, pri čemer je število km zaokroženo navzdol. Zato se v davčno osnovo ne všteva 10 km.

Tudi pri razlagi pojma "POLNI KILOMETER" piše, da pomeni število dopolnjenih kilometrov v eno stran.

B - 12.08.2021 - 18:26

Kdo pa je v IKSU avtentični razlagalec Uredbe. Ali je to revija Vlade ali sklop davčnih svetovalcev. Ugotavljam pa, da se  večkrat omenja ta revija. Torej razlaga Fursa ni identična razlaga IKSU. Ali ni nekoliko zmešnjave?

jst99 - 13.08.2021 - 08:42

Ne vem če veste ali ne... IKS izdaja Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, tako da upam da ne pišejo kar nekih nepreverjenih razlag. Res pa je, da vlada sprejema vedno bolj nejasne uredbe, zakone, itd.... in je potem 100 vprašanj in odgovorov zaradi tega.

anelija - 13.08.2021 - 09:59

Saj pravim: totalna šlamparija.

B - 13.08.2021 - 12:48

Samo še to. Ali strokovno mnenje v IKS.u upošteva tudi Furs. Očitno, vsaj v tej zqadevi, imajo vsak svojo razlago.

jst99 - 13.08.2021 - 13:28

Načeloma se v IKSU držijo razlag FURS-a oz. jih tudi navajajo...

Tomy - 16.08.2021 - 08:31

A lahko prevoz na delo obračunamo enim delavcem po km, drugim povrnemo za mesečno vozovnico - kar je ugodneje za delavca?

Naja - 17.08.2021 - 10:28

Jaz mislim, da velja za vse zaposlene enak obračun.