krpan in druščina postani član

Naslov teme: Iz deločen čas v nedoločen čas

4051  10.08.2021 - 12:13h / Ostalo / Avtor: špela / 579 / 12

Delavki smo spremenili pogodbo iz določen čas v nedoločen čas. prej smo plačevali 5 x prispevka za zaposlovanje. A smo sedaj upravičeni plačila ali je to samo, če že v štartu zaposliš za nedoločen čas?

Hvala.

tina - 10.08.2021 - 15:49

Ne vem kaj sprašuješ.
Dejstvo je, da sedaj plačujete 1x- nik

Simbi - 10.08.2021 - 16:47

Ni res, tudi pri predhodni zaposlitvi za dol.čas je delodajalec prvi 2 leti zaposlitve za nedol.čas oproščen plačila prispevka - nekje na stari spletni strani MDDSZ je bilo to napisano

rozca - 10.08.2021 - 17:28

Ja za določen čas je 5x, sedaj pa ste oproščeni.

B - 11.08.2021 - 07:37

Ker je bila pred tem že zaposlitev za določen čes ni oprostitve plačila prispevkov ( glej ZPIZ-2) Prispevek za zaposlovanje se pa plačuje normalno in ne več 5 kratnik.

t - 11.08.2021 - 07:49

B - na kateri osnovi podajate svoje mnenje? Nisem namreč še nikjer zasledila take razlage. Mi delamo tako, da za določen čas 5x, za nedoločen oprostitev 2 leti (ne glede na prejšnje zaposlitve).

Simbi - 11.08.2021 - 17:04

tako je, t

Pojasnilo DURS, št. 007-129/2013-2 01-610-06, 13. 6. 2013

Delodajalec je oproščen plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, ko z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ne glede na to, ali gre za prvo sklenitev delovnega razmerja ali ne. To pomeni, da če je imel delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas in po uveljavitvi ZUTD-A sklene z istim delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se upošteva oprostitev plačila prispevka delodajalca za primer brezposelnosti za dobo dveh let.

Avalon - 11.08.2021 - 09:06

Mi postopamo tako kot rozca in t.

Joz - 11.08.2021 - 10:19

Program za plačle si nabavite in ne bo vam potrebno misliti, kdaj in kakšen prispevek obračunavate. Pri delavki popraviš iz določenega v nedoločen in progrem dela. Žal je tako, da v današnjih časih, ko ta vlada spreminja stvari iz dneva v dan, si še pri programu mal *zmešan*, kajšele, če delaš na roke.

B - 11.08.2021 - 13:02

Izhajam iz določbe 157.čl. ZPIZ-2

Simbi - 11.08.2021 - 17:08

B, za pokojninske prispevke velja, kot ste zapisali.
Vprašanje je bilo izpostavljeno v zvezi z oprostitvijo prispevka delodajalca za zaposlovanje, to pa se lahko uveljavi - sem zgoraj kopirala stališče MDDSZ, ki ga je povzel DURS v svojem pojasnilu.

Barca - 13.08.2021 - 12:17

Tudi ni nujno, jaz sem spraševala na ZPIZ (oddelek za matične evidence Kranj), ker sem imela primer zaposlitve delavke z otrokom, mlajšim od 3 leta, je pa bila zaposlena za določen čas prek javnih del pri nas, kasneje za določen čas nekje drugje, pa spet pri nas za določen in kasneje za nedoločen čas. 
Ob spremembi pogodbe iz DČ v NDČ smo bili oproščeni plačevanja dela ZPIZ prispevkov.
 

Maša - 17.08.2021 - 13:48

"Ob spremembi pogodbe iz DČ v NDČ smo bili oproščeni plačevanja dela ZPIZ prispevkov."

Ali ni bila ta oprostitev pri zaposlitvi za NDČ pogojena z nekim končnim datumom (za pogodbe za NDČ, sklenjene do 31.12.2019)?
Sem že iskala odgovor na to vprašanje, pa ga nikjer nisem zasledila...