krpan in druščina postani član

Naslov teme: PREVOZ NA DELO

3984  02.08.2021 - 20:07h / Ostalo / Avtor: Borci / 1782 / 8

Kako je po novem pravilno glede obracunavanja prevoza na delo:

Tisti ki so sedaj imeli mesečno vozovnico 37 eur, lahko še vedno enako nadaljujemo?

Kaj pa recimo tisti, ki so recimo imeli mesečno vozovnico 216 eur, kako po novem?

Hvala vsem

tina - 03.08.2021 - 06:28

Mi čakamo na morebitno novo, podrobnejšo razlago. Imamo še nekaj časa, saj se nova, spremenjena uredba prične izvajati s 1. septembrom, do tedaj pa je vse po strem, saj sprememba iu UL 104 ne velja.

B - 03.08.2021 - 06:45

Uredba v 3.čl.enu  določa samo za prevoz z osebnim vozilom saj določa najvišji znesek 0.18 eur/km., ni pa o javnem prevozu.

breda - 03.08.2021 - 09:08

Uredba ne posega v pravice oz v določila o načinu povračiča, ki ga določajo ali KP ali notranji akti. Če imajo nekateri določeno, da se obračunava povračilo v višini mesečne vozovnice, se to dela še naprej. Če je znesek mesečne do 140 je neobdavčeno, če pa presega, pa se izračuna po 0,18 na km. Ta višina je potem meja za (ne) obdavčitev.

Timika - 04.08.2021 - 11:05

Pozdravljeni,

zanima me povračilo stroškov prevoza za javni sektor, ki ima določeno 0,10 eur/km in ne 0,18. Naši delavki, ki se vozi od daleč, ta znesek krepko presega 140 eur. A razlika je obdavčena ali je vse neobdavčeno, ker je kilometrina. 
Za javni sektor namreč velja uredba že za julijsko plačo.
Kako delate drugi?

brina - 04.08.2021 - 14:06

če obračunavate kilometrino do višine 0,18 EUR/km je celoten znesek neobdavčen.

Timika - 04.08.2021 - 14:23

Javni sektor obracunava kilometrino 10% od cene bencina za kilometrino.
To, da ce obracunavamo samo kilometrino, da je vse neobdavceno, mislim, da ne bo drzalo.
konkretno: mesecna vozovnica znasa 350 eur, kilometrina pa 420 eur.
oboje presega 140 eur, cesa se sedaj posluzit?
 

Barca - 05.08.2021 - 00:18

Za JS je doloceno, da se sme javni prevoz obracunati in vrniti samo ob predložitvi mesecnega racuna za imensko neprenosljivo mesecno vozovnico.

jst99 - 09.08.2021 - 08:44

Imate tu primere FURS-a:


1.3.3 Praktični primeri – izplačilo v višini cene mesečne vozovnice
 
V nadaljevanju sta prikazana primera, ko delodajalec povračilo stroškov prevoza izplačuje v višini stroškov javnega prevoza in ne v višini kilometrine.
 
Primer 1: Izračunani stroški prevoza po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašajo manj kot 140,00 eur:
Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 3 km izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 37,00 eur.
Če je delojemalec na delu prisoten vse dni v mesecu znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, znaša 21,60 eur (6 km x 20 dni x 0,18 eur).
Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe za posamezni mesec nižji od 140,00 eur, se pri določitvi zneska neobdavčenega povračila uporabi drugi odstavek 3. člena Uredbe, ki določa, da se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 140,00 eur mesečno. V obravnavanem primeru se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 37 eur (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo, pod pogojem, da je bil delavec na delu prisoten vsaj 1 dan.
 
 
Primer 2: Izračunani stroški prevoza po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašajo več kot 140,00 eur:
Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 50 km izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 179 eur.
Znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, če je delojemalec na delu prisoten vse dni v mesecu znaša 360 eur (100 km x 20 dni x 0,18 eur).
Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe za posamezni mesec višji od 140,00 eur, se pri določitvi zneska neobdavčenega zneska povračila drugi odstavek 3. člena Uredbe ne uporabi. V obravnavanem primeru, ko je delojemalec na delu prisoten 20 dni se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 179 eur (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo.
 
V zgoraj navedenem primeru (oddaljenost od bivališča do mesta opravljanja dela 50 km) je treba pri določitvi neobdavčenega zneska upoštevati dneve prisotnosti na delovnem mestu, kar je podrobno prikazano v nadaljevanju
 
·        Če bi bil delojemalec na delovnem mestu prisoten npr. samo 6 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 108 eur (100 km x 6 dni x 0,18 eur). V davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 eur, razlika do prejetega povračila 179 eur (39 eur) pa bi se vštela v davčno osnovo.
·        Če bi bil delojemalec na delovnem mestu prisoten npr. samo 9 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 162 eur (100 km x 9 dni x 0,18 eur). V davčno osnovo se ne bi vštevalo povračilo do zneska 162 eur, razlika do prejetega povračila 179 eur (17 eur) pa bi se vštela v davčno osnovo. V tem primeru se uporabi prvi odstavek 3. člena uredbe, saj neobdavčeni znesek po prvem odstavku 3. člena uredbe znaša več kot 140 eur in uporaba drugega odstavka ni mogoča.