krpan in druščina postani član

Naslov teme: prevoz na delo

3969  01.08.2021 - 15:38h / Ostalo / Avtor: jasa / 1107 / 3

Zaposlena  se vozi na delo iz 42 km oddaljenega kraja, do sedaj smo ji izplačevali 
prevoz v vrednosti povratne karte na dan 14,40 EUR, za 22 dni 332,64 EUR.Kako
pa po novem od avgusta dalje : 42x2 je 84 kmx 0,18 EUR je 15,12/na dan x 22 je
332,64 EUR, do 140 neobdavčneo nad tem, torej 192,64 EUR pa obdavčeno ?  

Hazelnut - 02.08.2021 - 06:27

Vlada Republike Slovenije je na 238. dopisni seji 14. 7. 2021 sprejela nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba).

Če povzamemo, po novi ureditvi bodo torej povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se  znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Ema - 02.08.2021 - 09:00

Prekpirano s spletne strani FU6TS :
DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
6. izdaja, jilij 2021 
 

Primer 2: Izračunani stroški prevoza po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašajo več kot 140,00 eur:
Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 50 km izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 179 eur.
Znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, če je delojemalec na delu prisoten vse dni v mesecu znaša 360 eur (100 km x 20 dni x 0,18 eur).
Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe za posamezni mesec višji od 140,00 eur, se pri določitvi zneska neobdavčenega zneska povračila drugi odstavek 3. člena Uredbe ne uporabi. V obravnavanem primeru, ko je delojemalec na delu prisoten 20 dni se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 179 eur (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo.
 
V zgoraj navedenem primeru (oddaljenost od bivališča do mesta opravljanja dela 50 km) je treba pri določitvi neobdavčenega zneska upoštevati dneve prisotnosti na delovnem mestu, kar je podrobno prikazano v nadaljevanju
 
·        Če bi bil delojemalec na delovnem mestu prisoten npr. samo 6 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 108 eur (100 km x 6 dni x 0,18 eur). V davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 eur, razlika do prejetega povračila 179 eur (39 eur) pa bi se vštela v davčno osnovo.
·        Če bi bil delojemalec na delovnem mestu prisoten npr. samo 9 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 162 eur (100 km x 9 dni x 0,18 eur). V davčno osnovo se ne bi vštevalo povračilo do zneska 162 eur, razlika do prejetega povračila 179 eur (17 eur) pa bi se vštela v davčno osnovo. V tem primeru se uporabi prvi odstavek 3. člena uredbe, saj neobdavčeni znesek po prvem odstavku 3. člena uredbe znaša več kot 140 eur in uporaba drugega odstavka ni mogoča.
 

B - 02.08.2021 - 10:34

Moja ocena je, da se na spremenjeni Uredbi močno komplicira. Uredba v 3. čl. določa 0,18 eur na km za prevoz na delo,  Višje izplačilo od 140 eur  je obdavčeno. Torej, gre za prevoz z osebnim vozilom in ne z javnim prevoznim sredstvom. Mesečne  vozovnice javnega prevoza se ne obravnavajo v tem 3. čl. uredbe. Prisotnost na deluje je tako kot vedno osnova za obračun prevoza po ceni, ki izhaja iz kolektivne pogodbe, vendar ne več kot 0,18 eur/km. V kolikor mesečna prisotnost pomeni višji znesek od 140 eur je obdavčen, torej delavec dobi za prevožen kilometer nižji znesek. Razlaga Fursa o prisotnosti 6 dni ali 9 dni je za mene nerazumljiva in zapletena, ki jo podaja Ema.