krpan in druščina postani član

Naslov teme: IZGUBILA STRANKO

1879  11.03.2021 - 11:00h / Ostalo / Avtor: TEJA / 1609 / 21

Pravkar izgubila  stranko, ker ji je "nova" računovodkinja rekla, da je upravičina do delnega vračila fiksnih stroškov- (manj kot 70% prometa). Še vedno ima zaprt salon.
Prejema TD, edini strošek ki ga ima ,pa so prispevki in 200 eur najemnine.
Sem že čisto zmedena, ker NOVA računovodkainja trdi, da se TD ne všteva v prihodke pri izračunu iizgube.

Prosim za potrditev 

Hvala

Liza - 11.03.2021 - 11:03

Prav imate, nova računovodkinja pa nima.

Brigitte - 11.03.2021 - 11:06

Na dolgi rok se vedno pokaže, kdo je imel prav ... 

miha - 11.03.2021 - 11:07

na dolgi rok nas en bo več

koli - 11.03.2021 - 11:12

ne se sekirati, 
take računovodkinj je veliko,
moja stranka gostinka  - isti primer, ko sem rekel, da bom oddal, ampak bo podpisala, da oddajamo kljub temu, da ne izpolnjuje pogojev je dala mir. Ko zaključim 2020 bo verjetno odšla drugam - pa naj kar gre. mi ne bo nič žal. 

TIBA - 11.03.2021 - 12:27

Teja..glavo gor! 

Joc - 11.03.2021 - 12:48

Natočite si en viski, saj ste ravnokar izgubila eno od takih strank, ki jih ne potrebujete v svojem portfelju.

Ob razhodu natočite viski tudi stranki in ji omenite naj se na ta končni viski spomni, ko bo moral vračati sredstva ta kritje fiksnih stroškov.

Extra - 11.03.2021 - 14:50

Bravo, joc :-)))))))))))

smotka - 11.03.2021 - 13:03

Pri meni je pa vlogo za fiksne stroške sam oddal s.p.;  sedaj, ko mu pripravljam davčni obračun, pa hkrati tudi pripravljam izračun za že prejete fiksne stroške IV.kvartala;  Ali obstaja kje kakšna excell tabela kako pravilno izračunaš ali je nekdo dobil preveč izplačane te fiksne stroške? 
 

Andreja - 11.03.2021 - 14:57

Pozdravljeni, ko delaš izračun za fiksne stroške, moraš upoštevati vse prihodke, torej tudi povračilo iz zavoda čakanje, temeljni dodatek, prejete fiksne stroške za IV.kvartal ,  skratka vse možne državne pomoči - le te, ti potem zmanjšajo izgubo, ki je razvidna v AOP 182/183 . In potem se zgodi to, da ima sp celo dobiček na račun prejetih subvencij in bo moral vrniti sredstva - tako to jaz razumem?

Botrina - 11.03.2021 - 15:57

Prihodkov ki si jih dobil za fiksne stroske ne upostevas,,ker jih dobis ravno zato ker mas izgubo

A - 11.03.2021 - 16:59

Vendar skupaj z njimi ne smes imeti+
 

Brigitte - 11.03.2021 - 19:19

Če dobiš 90% neto izgube, potem nikakor ne boš imel plusa. Oziroma če je procent lanskih prihodkih ali znesek za število delavcev nižji, potem enega od teh dve zneskov.
 

Andreja - 11.03.2021 - 20:28

Enostavno nič več ne razumem okoli teh fiksnih stroškov.

Podjetnik je imel v obdobju 01.10.2020 - 31.12.2020 dejansko:

prihodkov iz naslova storitev 20.000€
potem je prejel še iz zavoda za zaposlovanje za čakanje 5.700 €
izplačilo temeljnega dodatka 3300 €
skupaj torej prihodkov 29.000€

odhodki 33.000 €

izguba IV.kvartal je 4000€. s.p. ima 4 zaposlene

s.p. je ocenjeval, da bo imel več izgube in  je zato dobil 8400 € subvencije fiksni stroški; takrat je predvideval , da bo imel v zadnjem kvartalu  10500€ bruto izgube oziroma neto izgube 9600€

celotni prihodki leta 2019 leta 2019 so bili 234.000 €,

kako naj iz vseh teh številk sedaj izračunam ali mora vrniti subvencijo fiksnih stroškov in koliko? ali obstajajo kakšne excell tabele/formule do pravilnega izračuna?  

Bom zelo hvaležna za info .... 

Brigitte - 12.03.2021 - 06:39

Če ima samo 4000€ neto izgube, bo moral vračati razliko. Če je namreč neto izguba najnižji znesek mu pripada 90% neto izgube. 

Liza - 12.03.2021 - 06:45

Ne pozabite, da k izgubi pristejete tudi 3 akontacije dohodnine za leto 2020 in s tem zmanjsate znesek vračila.

BD - 12.03.2021 - 07:22

Katere 3 akontacije dohodnine 2020? Verjetno jih je ze upoštevala ali je še kaj kar se lahko dodatno upošteva? Kaj ste s tem mislili?

Andreja - 12.03.2021 - 08:23

Čisto nič več ne razumem: kako naj ugotovim ali moram vračati za ta IV.kvratal  fiksne stroške in koliko jih moram vrniti? ali v celoti ali samo delno? Ali sem v sam končni izračun za fiksne stroške upoštevala pravilno, da se upoštevajo  vsi prihodki in ne samo prihodki storitev*prodaja blaga (AOP 110) ? 
In kaj imajo veze akontacije dohodnine ? akontacije dohodnine se upoštevajo v obračunu davka dohodka iz dejavnosti .....

vedno manj razumem in sem že kar "panična" 

obstaja kakšen excell kjer bi mi računalo okoli teh stroškov in bolj natančno pisalo ? teh PKP ukrepov vedno manj razumem....

 

Liza - 12.03.2021 - 09:24

To sem mislila: sprememba v ZIUPOPDVE Uradni list 203/2020 (9. člen):
– 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje pomoč, pridobljena s tem ukrepom. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU na dan oddaje vloge. Upravičenec navede velikost v izjavi iz prvega odstavka 110. člena tega zakona.

Ponovno izračunajte izgubo v zadnjem kvartalu, upoštevajte tudi akontacijo dohodnine, kot piše zgoraj in izračunajte, koliko pripada in koliko ste dobili in razliko morate vrniti. Izjave menda še ni, lahko oddate kot lasten dokument na e-davkih.
Upoštevajo se vsi prihodki, razen povračila fiksnih stroškov in vsi odhodki v zadnjem kvartalu in dohodnina kot odhodek.
Primer: izguba je 4.000€, akontacija dohodnine za 3 mesece je 300€, upravičeni fiksni stroški 3.870€ (4.300 * 90%).
Nisem nikjer zasledila nobene tabele.
 

Andreja - 13.03.2021 - 21:53

Liza prav lepo se zahvaljujem za podrobno pojasnilo;
torej, če je upravičen  do povračila fiksnih stroškov 3870€, mora razliko do 8400€  to je 4530€ ali pa mora v celoti vrniti 8400€ ? 
 

Liza - 14.03.2021 - 07:00

Vrača se razlika. 

Liza - 12.03.2021 - 10:18

e-davki
11.03.2021 22:00
Omogočena oddaja izjave za vračilo NFS  ..
Obveščamo vas, da je na obrazcu NF-COVIDVračilo dodana izjava za »Vračilo izplačila nekritih fiksnih stroškov«.
Izjavo lahko vložijo upravičenci, ki želijo vrniti prejeto izplačilo delnega povračila nekritih stroškov. Izjavo se lahko vloži za obdobje izplačil oktober-december 2020 in januar-marec 2021, če je bil znesek izplačila že prejet/izplačan. V sklopu kontekstne pomoči je objavljeno pojasnilo glede veljavnosti vložene izjave, možnosti vložitve popravka in storna.