krpan in druščina postani član

Naslov teme: AJPES IZKAZ AOP 188

831  28.01.2021 - 21:51h / Ostalo / Avtor: Breda / 1094 / 3

Ali imate morda kak podatek. Ali osebe ki so na čakanju upoštevamo pod število zappslencev v AOP 188?

tema - 29.01.2021 - 10:58

Bi rekla , da se upoštevajo, saj so na plačilni listi.

Marjetica - 29.01.2021 - 11:57

Podatek na AOP 188 se izračuna tako, da se število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače, deli s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto.
Med stroški dela se upoštevajo tako nadomestila bolniške odsotnosti, ki se izplačujejo v breme delodajalca, kot tudi nadomestila bolniške odsotnosti, ki se refundirajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Enako velja tudi za druga nadomestila plač, ki jih izplačujejo različni poslovni subjekti, na primer zaradi vpoklica delavcev v civilno zaščito, na gasilsko intervencijo ali zaradi pričanja na sodišču. Zahtevki za vračilo plačanih nadomestil se ob predpostavki, da delodajalec izpolnjuje vse zakonske pogoje, sočasno obračunavajo med poslovnimi prihodki. Obračunavanje na način, da se vzpostavi zgolj obveznost za plačilo nadomestila plače in obveznih dajatev in terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ni popolno in je v nasprotju z določbo ZGD-1, ki prepoveduje pobot prihodkov in odhodkov (več v SIR*IUS 4/20 Iz prakse za prakso: Knjiženje nadomestil, ki se refundirajo).
Knjiženje povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka po ZIUZEOP pa je pojasnjeno v SIR*IUS 3/20 Iz prakse za prakso. Povračilo izplačanega nadomestila plače pri delodajalcih, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, kot delna oprostitev prispevkov predstavlja državno podporo, ki jo je treba pravilno računovodsko evidentirati med drugimi poslovnimi prihodki, da bo mogoče zagotavljati ločeno razkrivanje državnih pomoči.

VIR: Ajpes https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Splosno/Pogosta_vprasanja#accordianFAQBody547

Nina - 03.02.2021 - 19:35

Bi bilo 2096 ur potem uredu, čeprav je bil delavec na čakanju