krpan in druščina postani član

Naslov teme: odpravnina

777  27.01.2021 - 13:54h / Ostalo / Avtor: SAMO / 928 / 12

Prosim za pomoč. V podjetju kjer delam celo delovno dobo 38 let, mi bodo dali odpoved iz poslovnih razlogov (tehnološki višek). Kakšna odpravnina mi pripada ?
Do upokojitve imam še tri leta. Ob izgubi zaposlitve se bom prijavil na Zavod za zaposlovanje. Koliko časa sem upravičen do nadomestila plače iz Zavoda za zaposlovanje. Najlepša hvala za vse informacije.

SAMO - 27.01.2021 - 13:56

Ja pa še to me zanima, v kakšni višini bo nadomestilo iz zavoda ??

Neja - 27.01.2021 - 13:59

Zakaj ne pobrskate po spletu?

https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/visina-odpravnine-pri-odpovedi-iz-poslovnega-razloga

Na spletni strani Zavoda pa dobite še drugi del.

jst99 - 27.01.2021 - 14:20

Iz strani Zavoda za zaposlovanje:

Čas prejemanja nadomestila
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:
2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
3 mesece, če ste bili zavarovani od 10 mesecev do 5 let,
6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let,
19 mesecev, če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
25 mesecev, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani nad 28 let.
Ne prezrite!
Če ste pravico do denarnega nadomestila že izkoristili in jo znova uveljavljate, se vam zavarovalna doba, od katere vam je bila pravica do nadomestila že odmerjena, in zavarovalna doba na podlagi prejemanja nadomestila ne vštevata v zavarovalno dobo za odmero nove pravice do denarnega nadomestila.
Če ste starejši od 57 let ali imate najmanj 35 let zavarovanja, se vam pri ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti, ob izpolnjevanju pogoja gostote (zavarovanje najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih), denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe.
 
Višina denarnega nadomestila
Prve tri mesece prejemanja znaša 80 %,
v naslednjih devetih mesecih 60 %,
po izteku enega leta pa 50 % povprečne mesečne plače,
ki ste jo prejeli v obdobju 8 mesecev (mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.
Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.
 

Beliska - 27.01.2021 - 19:23

Kot odpoved iz poslovnih razlogov vas ne smejo odpustiti prej kot 25 mesecev pred upokojitvijo, če ste stari nad 58 let, da greste iz Zavoda lahko direktno v pokoj. 

Opa Zovalec - 28.01.2021 - 07:57

Zakon o delovnih razmerjih pravi:

108. člen
(odpravnina)
(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga
nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun
odpravnine je povprečna mesečna placa, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel
delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
(2) Delavcu pripada odpravnina v višini:
– 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, ce je
zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
– 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, ce je
zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
– 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, ce je
zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.
(3) Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.
(4) Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka tega
člena, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.
(5) V postopku prisilne poravnave se delavec in delodajalec lahko pisno
sporazumeta o načinu, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine po prvem odstavku
tega člena, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila
delovnih mest pri delodajalcu.
(6) Ce ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora
delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
 
114. člen
(delavci pred upokojitvijo)
(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez
njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:
– če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
– če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim
odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
– v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za
varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve
pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
– v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.
(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega
odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije.

Opa Zovalec - 28.01.2021 - 08:00

Aja, pa ne pozabite - če podate soglasje, niste upravičeni do nadomestila za brezposelnost (po domače: adijo borza)

Danja - 28.01.2021 - 08:15

Da ne spregledate iz 1. točke 114. člena tega za vas pomembnega besedila:
 "
ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe" 

v  vašem primeru vas torej ne morejo odpustiti iz poslovnih razlogov, četudi še niste stari 58 let, razen z vašim soglasjem, v tem primeru pa vam ne pripadajo pravice do nadomestila plače iz zavoda, zatorej previdno

B - 28.01.2021 - 08:46

Glede na delovno dobo ocenjuijem, da ste stari 58 let in boste na Zavodu pričakali pokojnino. Gre vam odpravnina v vuišini 10 bruto plač. Mislim, da so v firmi toliko izobraženi, da poznajo vse te pogoje in omejitve, sicer imate 30dni časa za vložitev tožbe, kar bo pisalo tudi  v odpovedi pogodbe.

jst99 - 28.01.2021 - 08:52

Tako kot je napisala zgoraj Dunja... treba biti pozoren še na nekatere člene iz Zakona o delovnih razmerjih:

Iz Zakona o delovnih razmerjih podrobno:

114. člen
(delavci pred upokojitvijo)
(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:
-        če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
-        če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
-        v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
-        v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.
(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

B - 28.01.2021 - 11:49

Še enkrat: Glede na to, da imate do upokojitve 3 leta, vam ne morejo odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, kajti na Zavodu imate  pravice v trajanju 25 mesecev, v kolikor ste stari 58 let, sicer pa le 19 mesecev. Na ZPIZ-u dobite popolno informacijo o datumu možne upokojitve. Poslužite se te informacije zaradi nadaljnih postopkov. Navajate, da imate do upokojitve še 3 leta, kar ocenjujem, da ste stari 57 let in s tem 19 mesecev pravic na Zavodu. Ni pogojev za odpoved.

Dada - 20.02.2023 - 16:53

Imam 58 let (do pokojnine še leto in 8 mesecev) Predlagali so mi zavod vendar me skrbi v katerem primeru sem upravičena do odoravnine in do nadomestila na zavodu in v kakšnem procentu(ali se procent šteje iz tboje plače 80% 3 mesece in kasneje 50%.imela sem zelo nizko plačo zadnja leta 700 eur neto vse skupaj. Hvala za odgovor lpl Dada

Alea - 14.04.2024 - 23:40

Stara sem 58 let. Imam dobrih 28let delovne dobe v SLO in 7 let delovne dobe v Švici. Ali se v primeru izgube zaposlitve in vrnitve v SLO lahko tu prijavim na Zavod za zaposlovanje? Nadomestilo za brezposelnost sem v 28 letih zaposlitve v SLO koristila 2x in sicer 1,5let in kasneje še 3 mesece. 

Ali velja:

​​​​​"Če ste starejši od 57 let ali imate najmanj 35 let zavarovanja, se vam pri ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti, ob izpolnjevanju pogoja gostote (zavarovanje najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih), denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe." 

tudi v primeru,da imam 35 let zavarovanja v dveh državah?

Hvala!