krpan in druščina postani član

Naslov teme: (Spet ta) krizni dodatek

217  08.01.2021 - 15:12h / Ostalo / Avtor: Neli / 1116 / 18

Pozdravljeni,

Prosim vas za vaše mnenje glede izplačila kriznega dodatka.

Gleda se zadnja izplačana mesečna plača, ki ni presegla 1881,16 evrov (gleda se izplačana plača za mesec november 2020). Zadnja izplačana mesečna plača je plača, ki  je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost, dodatkov in plačila za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

V našem podjetju smo imeli v mesecu decembru izplačilo poslovne uspešnosti. Ali moram gledati novembrsko bruto plačo skupaj s stimulacijo, ki so jo zaposleni dobili + minulo delo  in poslovno uspešnost v decembru? Ne razumem točno kaj pomeni osnovna plača...kaj je tukaj zajeto?

Lea - 08.01.2021 - 15:19

Gledate novembersko plačo skupaj z vsemi dodatki + poslovno uspešnost, ki je bila izplačana v mesecu novembru ali decembru 2020.

Jelka - 08.01.2021 - 16:54

FURS še ne ve .... počakajte na navodila FURS-a

proby - 08.01.2021 - 19:25

že ve :)
poslovna uspešnost se v celoti prišteje k decemberski plači
bravo

Lesena - 08.01.2021 - 20:14

Kje piše to, da se letna poslovna uspešnost prišteje k decemberski plači?

Lesena - 08.01.2021 - 20:31

NAŠLA ...

https://www.gov.si/novice/2021-01-08-pojasnila-glede-kriznega-dodatka/

Žoržica - 08.01.2021 - 17:01

Pomembno je, kako imate poslovno uspešnost v podjetju zapisano ( akti, kolektivna, pogodbe o zaposlitvi) Če v njih nimate zapisano, da delavcu pripada poslovna uspešnost in mu jo kljub temu izplačate to NE vpliva na izplacilo kriznega dodatka, ker ni del osnovne place.

Pravijo da je vseeno kako piše - 09.01.2021 - 02:37

Glede na tale dokument: https://www.gov.si/novice/2021-01-08-pojasnila-glede-kriznega-dodatka/

Jaz sklepam, da je za njih vseeno kako je poslovna uspešnost zapisana. Če je bila izplačana poslovna uspešnost je treba upoštevat, da se kriznega dodatka ne izplača če je skupaj z novembrsko plačo presegla 1881,16 € . ZELO ZELO diskriminatarno in svinjsko grdo. Nekateri so poslovno uspešnost izplačevali v novembru. Spet drugi bodo to storili v novem letu. Vsi ti delavci bodo upravičeni do kriznega dodatka za razliko od teh, ki so jo dobili v decembru. Zakon je bil sprejet 30.12. in je menda stopil v veljavo 31.12. Torej spet možnosti za špekulacije, če so v firmah imeli predvideno računanje poslovne uspešnosti na zadnji DELOVNI dan koledarskega leta.

Ejejej, to je katastrofa in neenakost pred zakonom. Ima kdo kakšno drugačno razlago, kot to da se upošteva vse? Boste še čakali do zadnjega s kriznim dodatkom, da pride kakšna nova obrazložitev?

Pravijo da je vseeno kako piše - 09.01.2021 - 03:27

Se opravičujem. Sedaj sem zadevo na https://www.gov.si/novice/2021-01-08-pojasnila-glede-kriznega-dodatka/ še enkrat podrobno prebral. Če je dodatek na poslovno uspešnost izplačan na podlagi zapisanega internega akta in ne na podlagi zapisa v kolektivni pogodbi ali zapisa v pogodbi o zaposlitvi, potem na izplačilo kriznega dodatka to res ne vpliva. Vseeno pa je zadeva še vedno diskriminatorna v delu, da so nekateri prej, drugi pa bodo dodatek za poslvono uspešnost izplačevali kasneje.

Liza - 09.01.2021 - 04:53

Strinjam se, da je diskriminatorno, zato bi jaz počakala do zadnjega na kakšno novo pojasnilo, saj kar naprej nekaj spreminjajo.

Žoržica - 09.01.2021 - 07:57

Še enkrat na zgornji komentar : v pogodbi o zapolslitvi in kolektivni pogodbi poslovna uspešnost NE sme biti omenjena kot DEL osnovne plače - še enkrat si prečitajte ! ( odg. namenjen gospodu ali gospe z vzevkom Pravijo da je vseeno kako piše ????)

lala - 09.01.2021 - 10:50

.1 Kako se upošteva izplačilo dela plače za poslovno uspešnost?
Kot je pojasnjeno v odgovoru 4 se v okvir zadnje izplačane mesečne plače štejejo vsi elementi plače po 126. členu ZDR-1 (torej osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, dodatki, plačilo za poslovno uspešnost), in sicer v višini kot so bili dejansko izplačani v mesecu decembru. Navedeno velja tudi v primeru izplačila dela plače iz poslovne uspešnosti, kadar je bila ta izplačana ločeno od preostalega dela/zneska plače, torej je treba ta znesek upoštevati kot del mesečne plače. Pri tem pa ni pomembno ali je izplačilo dela plače iz uspešnosti poslovanje (ki se v pogovornem jeziku imenuje tudi božičnica ali 13. plača) določeno s kolektivno pogodbo ali internim aktom delodajalca.

Pri tem pojasnilu NAVAJAJO VSE ELEMENTE PLAČE!

Žoržica - 09.01.2021 - 11:12

Pojasnilo Ministrstva za finance 8.1.2021glede vštevanja poslovne uspešnost v osnovno plačo v prvi točki, drugi oddtavek pojasnjuje, da če ni poslovna uspešnost dolocena v pogodbi o zaposlitvi in v kolektivni pogodbi se NE šteje v osnovno plačo . KONEC. 

Joži - 09.01.2021 - 13:23

Po pojasnilih Fursa se upošteva kot plača osnovna plača plus dodatek za delovno uspešnost plus dodatki plus plačilo za poslovno uspešnost, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Dilema je: Ali plačilo poslovne uspešnosti, ki je določeno s splošnim aktom (in ne s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi), ni del plače? In so zato zaposleni, pri katerih je upoštevano to določilo, v boljšem položaju pri izplačilu kriznega dodatka? "V skladu z 9. členim ZDR-1 se delovnopravna upravičenja v določenih primerih lahko določijo tudi s splošnim aktom delodajalca. V primeru, ko je poslovna uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca, velja enako pravilo glede upoštevanja tega prejemka, kot sestavnega dela plače," pojasnjujejo na ministrstvu za delo. Torej - če z izplačilom poslovne uspešnosti, tudi, če je ta opredeljena le v splošnem aktu, presežete omejitev 1.881,16 evra, kriznega dodatka ne dobite.
Vir; Finance

Žoržica - 09.01.2021 - 16:44

Joži-se strinjam.

Maja - 10.01.2021 - 18:16

Enak odgovor dobila, saj sicer ta po svojem aktu izlačana posl uspešnost ne bi bila oproščena dohodnine.Zato se smatra enako in nisi nič v boljšem položaju.

Opa Zovalec - 11.01.2021 - 07:43

Je pa to nezakonito in protiustavno. Če del plače za poslovno uspešnost za leto 2020 izplačaš 4.1.2021 delavec dobi krizni dodatek za delo v decembru, če pa 31.12.20, pa ne. Aja, pa za to smo lahko izvedeli komaj v januarju 2021. Samo na tajne uradne liste še počakajmo...

Zmeden na kvadrat - 11.01.2021 - 14:26

Fantje na ministrstvu se sklicujejo na 126. člen ZDR-1. Tam pa v drugem odstavku lepo piše: 

(2) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Torej jaz razumem, da, če je poslovna uspešnost določena z internim aktom, se krizni dodatek lahko izplača. Zakaj se nebi smel? Zaradi mnenja enega uslužbenca na ministrstvu, ali ima to kakšno pravno podlago?

Neli - 11.01.2021 - 15:32

Posredujem še to razlago:

Kaj vsebuje zadnja izplačana plača, pa je opredeljeno v 126. členu ZDR-1. Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače + dodatek za delovno uspešnost + dodatkov + plačilo za poslovno uspešnost, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Dodatki k plači so določeni v 127. in 128. členu ZDR-1,  in sicer dodatek za nadurno delo, nočno delo, delo v nedeljo... Dodatki so tako del plače delavca.
Glede na navedeno, ker so tudi del plače delavca dodatki, se ti pri zadnje izplačani plači, tj. za mesec november 2020 tudi upoštevajo.