krpan in druščina postani član

Naslov teme: Krizni dodatek

111  05.01.2021 - 20:17h / Ostalo / Avtor: tea / 1096 / 7

Imamo delavca, ki je decembra delal s skrajšanim delovnim časom 24 ur na teden.
Kako izračunamo vrednost sorazmernega dela kriznega dodatka?
in 
ali delavka za čas čakanja na delo doma, ni upravičena do kriznega dodatka?
 

Brigitte - 06.01.2021 - 06:34

Delavcem pripada krizni dodatek za čas dela. Delavki na čakanju torej ne pripada, ker ne dela. Pri skrajšanem delovnem času pa sorazmerni delež. 

Seny - 06.01.2021 - 07:57

odvisno od tega koliko del. dni je delavec dejansko delal

tea - 06.01.2021 - 10:41

delal je vse dni, vendar ne polni delovni čas

Seny - 06.01.2021 - 10:50

potem če je delal vse dni dobi polni dodatek, saj v fursovih navodilih piše:
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
 

Brigitte - 06.01.2021 - 11:05

Iz česa sklepate da dobi polni krizni dodatek? Ali je zaposlen za krajši delovni čas v posebnih primerih (starševsko varstvo, invalid)? 
Če je delal vse dni in je zaposlen za 24 ur na teden mu pripada 120€. 

Liza - 07.01.2021 - 15:54

skrajšan delovni čas ni poseben primer v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja - to urejajo interventni zakoni za zajezitev epidemije ...

Seny - 06.01.2021 - 11:25

gospa ni napisala da je zaposlen za 24ur ampak da dela SDČ (to je razlika), toraj ima pogodbo za 40ur in zato mu pripada celoten dodatek, razen da ni dela vse dni v tednu, vendar je gospa napisala da je delal vse dni