krpan in druščina postani član

Naslov teme: KRIZNI DODATEK

4  01.01.2021 - 21:42h / Ostalo / Avtor: Milka / 1800 / 21

Če je delavec na subvencioniranem skrajšanem delovnem času na 4 ure, verjetno pripada samo 100 eur?

Dado - 02.01.2021 - 06:27

Da

optimist - 02.01.2021 - 08:13

aha, če je pa na čakanju zaradi višje sile, pa ne dobi nič, ker ne dela - lepo

jozi - 02.01.2021 - 08:28

Žal ne moreš imeti vsega. Če si na čakanju, dobiš nadomestilo. Ker si pa v tem času delal, je prav da si nagrajen.

optimist - 02.01.2021 - 08:41

Joži, pa se ne strinjam z vami, če je krizni dodatek, ki omejuje upravičence z 2x minimalno plačo pomeni, da je to pomoč, skoraj za preživetje in delodajalec tega ne bo izplačeval kot nagrado za prisotnost na delu

mare - 02.01.2021 - 09:50

če si lastnik zaposlen pod 01 tudi dobiš povrnjenih 200,00 eur?

Rekinaa - 02.01.2021 - 12:15

ali jaz prav razmisljam? Pogledam,kdo je pretekli mesec plača november prejel bruto več kot 1881 dobi dodatek?
v tem bruto je vse os.plača,minulo delo,nadure,stimilacija...ali to drzi?
hvala vam

XY - 02.01.2021 - 12:43

Mi smo imeli izplačno nov plačo 15.12, 23.12 pa je bila obračunana in posebej izplačana delovna uspešnost za leto 2020. Pri mejnem znesku upoštevam samo novembersko plačo izplačano 15.12.2020. Ali razmišljam prav?

Klameni - 02.01.2021 - 12:46

po mojem moras tudi uspesnost.Namen tega zakona je da da dodatek tistemu ki je novembra prejel manj kot 1881

Sara - 02.01.2021 - 22:01

Tako je, končni I. bruto (kot je v iRek-u).

Abi - 03.01.2021 - 09:43

Kaj pa če je bil delavec pol meseca na dopustu, potem sorazmerno 100€, ali 200€?

B - 03.01.2021 - 10:02

Mislim, da dopust ni ovira za polno izplačilo.

poletnida - 03.01.2021 - 12:03

Ne drži. Za dopust ne pripada,
Ne zavajatje ljudi.
Piše za delo.!!! Kdor je delal dobi, kdo ni delal ne dobi. Kot je bilo.

Lesena - 03.01.2021 - 15:38

https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp6_na_davcnem_podrocju_1/#newsList
 

Breda - 03.01.2021 - 15:39

To pomeni če je na subvencioniranem skrajšanem delovnemu času, tudi ne pripada v celoti, ampak sorazmerno je tako??

Moni - 03.01.2021 - 20:57

Je tako

Evita - 03.01.2021 - 23:04

kje pa piše da se božičnica ozr. delovna uspešnost prišteje k plači novembra. Piše.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Lesena - 04.01.2021 - 14:52

Poglejte si pogodba vprašanja in odgovori PKP7

4.      Kaj vsebuje zadnja izplačana plača?
Upošteva se plača opredeljena v 126. členu Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (osnovna plača + dodatek za delovno uspešnost + dodatki + plačilo za poslovno uspešnost, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi). Dodatki k plači so določeni v 127. in 128. členu ZDR-1.
Navedeno velja tako za delavce, ki delajo v Sloveniji, kot tudi za delavce, napotene na delo v tujino.
Kot zadnja izplačana plače se upošteva plača preteklega meseca torej meseca novembra 2020.
 

Anon - 04.01.2021 - 15:55

Ajde primer: izplačana plača za 11/2020 v decembru ne presega limita, obenem pa je delodajalec konec decembra izplačal poslovno uspešnost kot delno izplačilo za 12/2020.

Krizni da ali ne? ;)

Melinda - 04.01.2021 - 07:07

Delavcu, ki se je zaposlil pri nas iz zavoda za zapolsovanje s 01.12.2020 torej ne pripada krizni dodatek?

Moni - 04.01.2021 - 08:10

jaz bi mu dala, saj ni dobil več kot 1881 eur

sonček - 04.01.2021 - 12:19

baje mora novembra tudi delat in ker je prišel 01.12.2020 mu ne pripada