krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kdo piše pojasnila "razlage" zakonov - COVID-19

4615  17.10.2020 - 00:17h / Ostalo / Avtor: Jana / 837 / 5

Berem pojasnila "razlage" zakonov za dodeljevanje/vračanje pomoči tokrat še prvega svežnja protikorona pomoči.

Ne vem ali se samo meni zdi, da si nekdo malce "po svoje" mimo zakona obrazlaga neko preračunavanje povprečja prihodkov v letu 2019? Zakon je spisan, objavljen v uradnem listu.....potem pa nekdo brez imena in priimka, odgovarja na vprašanja,odgovori niso pravno zavezujoči ter z navedbami.....se v tem primeru smiselno povzame vsebino nekega drugega odstavka, ki nima veze s tem omenjenim členom.

Predpostavljamo, da so samostojni podjetniki v letu 2019 in v letu 2020 poslovali celotno leto ampak so morda v letu 2019 delali delno za polni in delno polovični delovni čas oziroma obratno.
Ne vem ali si jaz obrazlagam napačno.....če imaš s.p.odprt od 01.01.2016 dalje in še vedno odprt......ali si v letu 2019 posloval celotno leto? Po mojem menju Da? Tudi samo en davčni obračun je oddan, nobenega zapiranja dejavnosti ipd. Tudi koriščenj bolniških ni nikjer omenjenih. Lahko je nosilec dejavnosti bil na bolniški....celotno podjetje zaposlenih pa je delalo.
Ali bomo šli preračunavat tudi dni prisotnosti vseh ostalih zaposlenih in bomo šli računati prisotnost na delovnem mestu v letu 2019 in 2020?


Zakon jasno pravi...
(2) Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.


Berem pa pojasnila v smislu:


50g. Kako bodo upad prihodkov dokazali tisti samozaposleni, ki so bili v letu 2019 zavarovani za skrajšan delovni čas (npr. 4 ali 6 ur), v letu 2020 pa so zavarovani za polni delovni čas?
Glede na to, da ne gre za zavarovanje za polni delovni čas, se v teh primerih lahko glede na namen in cilj ukrepa (pomoč posameznikom, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, kar se odraža v nižjih prihodkih) smiselno uporablja pravilo drugega stavka drugega ostavka 37. člena ZIUZEOP. Pravilo pravi, če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. V teh primerih ne gre za poslovanje za polni delovni čas v celotnem koledarskem letu. Torej se izhaja iz povprečnih mesečnih dohodkov leta 2019 in leta 2020, ki se jih izračuna z upoštevanjem ustreznih prihodkov v posameznem letu, preračunanih na število mesecev, ki ustrezajo zavarovanju za polni delovni čas. Primeroma, če je upravičenec polovico leta delal polovični delovni čas in polovico leta polni delovni čas, se povprečni mesečni dohodek leta ugotovi tako, da se ustrezne prihodke leta deli z devetimi meseci. Seveda se to pravilo uporabi tako za zavarovanje s skrajšanim delovnim časom v letu 2019 kot v letu 2020.


50k. Sem samostojni podjetnik. Pred letom 2019 sem se poškodoval pri delu. Do vključno 23.6. 2019 sem bil na bolniški. Od 24. 6. do vključno 8. 10. sem delo opravljal v skrajšanem delovnem času, 4 ure dnevno, po tem datuma pa sem delo opravljal s polnim delovnim časom. Zanima me kako izračunam povprečne mesečne prihodke v letu 2019, če so skupni čisti prihodki od prodaje v letu 2019 znašali 53.000 EUR.
Povprečne mesečne prihodke izračunate na sledeči način:
 
1)      Izračunate efektivno število dni (dan=8ur) opravljanja dejavnosti:  137,5 dni
a.       od 24.6. do 8.10.             107 dni *4ure/8ur=        53,5 dni
b.       od 9.10 do 31.12.                                                           84 dni
 
2)      izračunajte povprečne dnevne prihodke: 53.000 EUR / 137,5 dni = 385,74 EUR/dan
 
3)      povprečne dnevne prihodke pretvorite v povprečne mesečne: 385,74 EUR/dan x 30,4 dni/mesec = 11.726,35 EUR/mesec
 
Vaši povprečni mesečni prihodki v letu 2019 znašajo 11.726,35 EUR.
Ali se morda tudi komu od vas zdi to obrazlaganje čudno?

jasna - 17.10.2020 - 10:58

No in potem bodo pogruntali, da smo vsa leta napačno obračunavali davek in višino prispevkov, saj smo zmeraj delili z 12 meseci, ne glede na ure zavarovanja.

Brigitte - 17.10.2020 - 11:04

Se pridružujem vašemu mnenju. Tudi sama imam stranko, ki je samozaposleni in je bil v lanskem letu na bolniškem, v letošnjem letu na bolniškem, od 1.4. je za 4 ur invalidsko upokojen. To vprašanje in odgovor 50k mi niti malo ni jasno. To vprašanje so dodali 3.6., ko so samozaposleni že koristili to pomoč. Kako naj njemu izračunam povprečne prihodke?

dzal - 17.10.2020 - 21:27

Lahko si koristil starševstvo in si zavarovan na s.p. samo za 20 ur, kar pomeni da moraš narediti preračun..

Jana - 17.10.2020 - 21:32

Se nekako ne strinjam.

V Zakonu piše ni posloval celotno leto.
Samostojni podjetnik kljub temu, da je bil zaposlen za krajši delovni čas je posloval celotno leto.

Primerov samostojnih podjetnikov je veliko. Niso zgolj taki, da poslujejo celotno leto za polni delovni čas, ali pa del leta za krajši delovni čas. So bolniške, so nege, so starševska varstva....... Si ne predstavljam preračunov na uro natančno.

Kaj je s tistimi, ki so v letu 2019 bili popoldanci, v letu 2020 pa polni s.p.-ji, s.p.-ji z delom s krajšim delovnim časom, bolniško ipd.
 

Brigitte - 18.10.2020 - 18:03

Dzal, če si bil v letu 2019 zavarovan za 4 ure, letos pa za 8, mi je logično, da lanske prihodke podvojiš. Je zagotovo bolj ugodno za samozaposlenega. 

A kaj je s samozaposlenimi, ki so bili na bolniškem? Bomo sedaj za dve leti vse bolniške preračunavali?