krpan in druščina postani član

Naslov teme: izstavitev računa fizični osebi v ZDA

2936  03.11.2019 - 16:03h / DDV / Avtor: Neva / 339 / 8

IZstavili bi račun za izdelek fizični osebi v ZDA. Smo DDV zavezanci v SLO.
Kaj mora vsebovati račun , katero klavzulo oz. kako je z DDV-jem in ali gre v
poročilo. Hvlaaa

nja - 04.11.2019 - 08:06

Ker se gre za izstavitev računa za blago fizični osebi, ga povsem normalno izstavite, kot Slovencu.

Daja - 04.11.2019 - 08:24

oprostitev po 52. clenu zddv-1, ce posiljate izdelek iz unije. V ddv-o pa polje 11.

Neva - 04.11.2019 - 12:12

Kateri odgovor je sedaj pravi. Lp N

poletje - 04.11.2019 - 13:19

52. člen
(oproščene transakcije)
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Plačila DDV so oproščene naslednje tran­s­akcije:

a)    dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije prodajalec ali druga oseba za njegov račun;

b)    dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije kupec, ki nima sedeža na ozemlju Slovenije, ali druga oseba za njegov račun, razen blaga, ki ga prevaža kupec sam in je namenjeno za opremljanje, oskrbovanje z gorivom ali druge vrste oskrbovanja zasebnih čolnov, zasebnih zrakoplovov ali katerihkoli drugih prevoznih sredstev za zasebno rabo;

c)    blago, dobavljeno pooblaščenim organizacijam, ki ga te izvozijo iz Unije kot del svojih človekoljubnih, dobrodelnih dejavnosti ali dejavnosti poučevanja, ki jih izvajajo zunaj Unije;

d)    storitve dodelave blaga (premičnin), ki so bile pridobljene ali uvožene z namenom, da se na tem blagu opravi taka dodelava, vendar le v primeru, če naročnik nima sedeža na ozemlju Slovenije in če blago odpošlje ali odpelje zunaj Unije izvajalec ali naročnik ali druga oseba za račun enega od njiju;

e)    opravljanje storitev, vključno s prevoznimi storitvami in pomožnimi storitvami, razen storitev, ki so oproščene v skladu z 42. in 44. členom tega zakona , če so neposredno povezane z izvozom ali uvozom blaga v smislu drugega in tretjega odstavka 31. ter uvozom blaga v skladu s prvim odstavkom 58. člena tega zakona .

(2) Pri dobavi blaga iz točke b) prvega odstavka tega člena , ki ga potnik prenaša v svoji osebni prtljagi, se oprostitev plačila davka uveljavlja na način vračila DDV, če so izpolnjeni pogoji iz 75. člena tega zakona .

(3) Pri dobavi blaga iz točke c) prvega odstavka tega člena  se oprostitev plačila davka uveljavi tako, da se pooblaščenim organizacijam vrne plačani DDV.
Poglejte 1. oz. 2. odstavek - če se izdelek dobavi v kraj izven Unije, velja oprostitev. Vendar morate imeti ustrezno dokazilo,
npr. če boste pošiljali po pošti, gre to preko carinske pošte.

poletje - 04.11.2019 - 13:21

Popravljam: poglejte 1. odstavek in sicer a) in b) točko

nja - 04.11.2019 - 13:46

Dodatno vprašanje. Izdelek boste pošiljali v ZDA ali bo američan (FO) kupil pri vas izdelek? 

Neva - 05.11.2019 - 11:57

Fizična oseba bo kupila naš izdelek, katerega bomo poslali v zda po pošti.

poletje - 06.11.2019 - 08:22

Torej velja 52. člen - oproščeno DDV in to uredite preko carinske pošte.