krpan in druščina postani član

Naslov teme: objava prostega delovnega mesta - ali je zakonsko obvezna?

2929  31.10.2019 - 12:49h / Ostalo / Avtor: objava / 249 / 2

Radi bi zaposlili delavca, ki ga imamo že izbranega. Zaposlitev bi želeli izpeljati takoj. Ali je objava prostega delovnega mesta in formalna procedura okrog tega obvezna, ali pa lahko preprosto pošljemo preko točke e-vem M-1 obrazec (+pogodbo) in delavca takoj zaposlimo?

Beliska - 31.10.2019 - 14:52

V gospodarstvu objava ni več obvezna. V JS pa ja.

jjj - 02.11.2019 - 14:56

Moje mnenje, potrebno še vedno kot spodaj:

25.člen Zakona o delovnih razmerjih
(objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela)

(1) Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela (v nadaljnjem besedilu: delo) javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

(2) Za javno objavo po prejšnjem odstavku se šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje.

(3) Če delodajalec objavi prosto delo tudi v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi.

(4) Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).