krpan in druščina postani član

Naslov teme: DDV - storitev tujiina

2460  12.09.2019 - 08:35h / DDV / Avtor: Ana / 394 / 5

SI davčni zavezanec je opravil storitev (veza 25, čl. ZDDV) pravni osebi iz tretje države, ki pa nima VAT številke. Ali obračunamo naš DDV in račun poročamo v DDV-O?

Uredništvo - 12.09.2019 - 08:48

Pomemben je status prejemnika. Ali prejemnik deluje kot davčni zavezanec ali ne. Glede dokazovanja, da deluje kot davčni zavezanec in posledično upravičenost do uporabe splošnega pravila (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1) berite 18. člen Izvedbene uredbe 282/2011:
http://www.superdavki.com/article/17553/ref_cat/313
 

Ana - 12.09.2019 - 11:59

nima VAT številke. Obračunam DDV ali ne?

Uredništvo - 12.09.2019 - 12:17

Da nima VAT številke, smo že prebrali pri prvem vprašanju! Ana, berite, kaj vam pišemo. Če boste prebrali 25. člen ZDDV-1 boste videli, da je "obračun" DDV odvisen od tega, ali je prejemnik davčni zavezanec, ki deluje kot tak (prvi odstavek), ali oseba, ki ni davčni zavezanec (drugi odstavek).
Če je davčni zavezanec (ponovno: ID številka ne igra vloge) in imate dokazila iz 18. člena ZDDV-1, potem je kraj opravljene storitve tam, kjer ima naročnik sedež (da vam odgovorimo - ne obračunate slovenskega DDV!).
Če je oseba, ki ni davčni zavezanec (npr. lokalna občina, ki nima VAT številke), potem je kraj opravljene storitve tam, kjer ima izvajalec storitev sedež .. posledično najverjetneje obračun DDV!

Evo, vse na dlani ...

Ana - 12.09.2019 - 14:12

hvala za pošten in enostaven odgovor. Sicer ne vem, kakšna dokazila o pravni osebi - podjetju iz Indonezije bomo lahko pridobili...Vse je enkrat prvič.

Uredništvo - 13.09.2019 - 08:06

"Nekaj" pač, da imate :)
18. člen Izvedbene uredbe 282/2011
3. Razen ce razpolaga z nasprotnimi informacijami, lahko izvajalec šteje, da ima prejemnik s sedežem zunaj Skupnosti status davcnega zavezanca:
(a) ce od prejemnika pridobi potrdilo pristojnih davcnih organov prejemnika o vkljucenosti prejemnika v gospodarske dejavnosti, kar mu omogoca, da dobi vracilo DDV v skladu z Direktivo Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav clanic glede prometnih davkov – Postopki vracila davka na dodano vrednost davcnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališca ali sedeža na ozemlju Skupnosti;
(b) ce prejemnik nima potrdila, dobavitelj pa ima DDV številko ali podobno številko, ki jo je prejemniku dodelila država sedeža in se uporablja za identifikacijo dejavnosti, ali katero koli drugo dokazilo, iz katerega se lahko razbere, da je prejemnik davcni zavezanec, ter ce dobavitelj z obicajnimi poslovnimi varnostnimi ukrepi, kot so ukrepi v zvezi s preverjanjem identitete ali placil, v razumni meri preveri tocnost informacij, ki mu jih je poslal prejemnik.