krpan in druščina postani član

Naslov teme: prejem plačila v gotovini

2453  11.09.2019 - 12:16h / DDV / Avtor: etrn / 544 / 1

a se vedno velja, da skladno s ZPPDFT ne smeš sprejeti od fizične osebe več
kot 5.ooo€ gotovine za plačilo tvojega izstavljenega  računa ???? 

ali pa se motim?

etrn - 11.09.2019 - 14:47

  tole je bilo mišljeno, če še velja

  OMEJITVE GOTOVINSKEGA POSLOVANJA S FIZIČNIMI OSEBAMI
šSkladno z zakonodajo (37. člen ZPPDFT-C) je omejeno gotovinsko poslovanje s fizičnimi osebami in sicer:Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od kupca (fizične osebe) pri prodaji blaga ali storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 5.000 EUR.
o
Omejitev sprejemanja gotovinskih plačil velja tudi, če se plačilo za prodano opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5 000 EUR.Navedeno pomeni, da znesek izdanega računa, ki bo delno ali v celoti plačan z gotovino, ne sme presegati zneska 5.000 EUR. V kolikor ga presega je potrebno račun poravnati z nakazilom na TRR.