krpan in druščina postani član

Naslov teme: Neto/bruto plača

2389  04.09.2019 - 14:26h / DDV / Avtor: Anja / 1278 / 12

V katerem členu in ali vsaj zakonu najdem da je predpisani brutni sistem obračunavanja plač v Sloveniji?

Hvala za pomoč.


 

Opa Zovalec - 05.09.2019 - 09:06

Neto in bruto plač sploh ni, so samo plače. V več predpisih je zapisano, da se od plače plačujejo razni prispevki in dohodnina, kar ostane, in temu neuki pogovorno rečejo neto plača, pa je po vsebini točno to - ostanek prispevkov. Nekatere prispevke pa plača tudi delodajalec. Ti pa se obračunajo na plačo (skupaj 16,1% - za sedaj, nekateri pa mesečarijo, da bo to kmalu mnogo več, sicer pa bodo tudi ostanki prispevkov potem nižji...)

tina - 06.09.2019 - 08:17

Neto plače se ne piše v pogodbi o zaposlitvi, piše se le bruto. Kaj pa če bi koritil zaposleni olajšave za otroke, potem bi bila osnova za PIZ precej nižja, kot če jih ne koristi (izhajajoč iz neto)
Nikar ne trdi, da bruto plač ni. Bruto plača delavca je znesek plačila (če po tolikih letih, od leta 1992 dalje, od uveljavitve ZDoh še ne veš, da to obstaja) za delo iz katerega mora izplačevalec v imenu delavca odvesti na ustrezne račune prispevke in davek- dohodnino. Kar ostane je neto plača. Ob enakem bruto znesku, ki je  med drugim tudi osnova za pokojnino, in ob koriščenju morebitnih olajšav pri davku, je lahko izplačilo zaposlenemu različno !
(kaj tu ne razumeš : tudi pri teži : bruto- tara = neto!) Da pa še delodajalec plača prispevke in to prišteješ bruto plači = to strošek plač za delodajalca ( ali bruto (skupni) strošek delodajalca)

Opa Zovalec - 06.09.2019 - 08:41

Ja kateri predpis pa definira bruto plačo? Meni je znano samo, da se v predpisih govori o plači in davkih in prispevkih.

tina - 06.09.2019 - 10:06

Ja, v Zdoh res ne piše BRUTO plača, vendatr je potrebno pravilno razumeti plačo zaposlenega, kot dohodek iz delovnega razmerja. Razumeti je potrebno, da je delavčev dohodek skupni znesek, prejemka + prispevi + davek, kar imenujemo skupni (ali s tujko  bruto) dohodek iz delovnega razmerja..(ZDR-1, ZDoh-2(obveznosti, olajšave), ZPIZ-in ostali zakoni o prisp. za soc.varnost) Po ZDavP-2 je zavezanec za plačilo davka in plačilo prispevkov za socialno varnost prejemnik dohodka iz zaposlitve,(od osnove,  ki je skupna oz. bruto plača zaposlenega), v njegovem imenu pa obračun izvrši in dajatve plača delodajalec.  Delodajalec mora poleg tega plačati še prispevke ( trenutno 16,1 %.).
Zaradi vsega navedenega je nemogoče pisati v pogodbo ozaposlitvi samo čisti ( ali neto) prejemek zaposlenega, ker to ni stvarni podatek glede na obveznosti zavezanca in izplačevalca, sploh pa ne odraža podatka o delavčevi ( zavezančevi ) pokojninski osnovi
Prv zara)

Opa Zovalec - 06.09.2019 - 20:15

Malo ste se zaplezali, da ste na koncu potrdili to, kar vemo. Anji ste z doktorsko disertacijo povedali prav to, kar trdim - imamo samo plačo, od katere se plačujejo razne dajatve, v veliki meri odvisne tudi od osebnih okoliščin. Iz njenega vprašanja ne razberem, da bi jo zanimalo, ali lahko v PZ zapiše "neto" plačo. Seveda jo lahko, obračun plače je malo bolj kompliciran, predvsem pa nekorekten do sodelavcev in delodajalca. Zato se tega izogibamo. In še enkrat: de jure poznamo samo plačo in to je odgovor na Anjino vprašanje!

tina - 09.09.2019 - 12:17

Si se pa ti malo zaplezal. V pogodbi o zaposlitvi se navede "PLAČO", kar pa pomeni tisto, kar je delavčev dohodek (skupni, torej as tujko bruto) in nikakor ne more pisati NETO plača (oz. čisto izplačilo), ker to ni ves zašposlenčev dohodek ampak le tisto kar prejme po odbitku dela, ki ga v njegovem imenu mora plačati delodajalec.
Anja pa sprašuje, kje najde brutni sistem, kar pa sem ji odgovorila (med vrsticami razberem, njeno vprašanje "zakaj ne sme biti navedena plača, ki jo prejme zaposleni na svoj račun- zaradi neenakopravne obrave vseh zaposlenih ! (beri razlago- olajšave itd)

Pika - 04.09.2019 - 21:24

Vi lahko z delavcem sklenete tudi pogodbo z navedbo neto zneska, vendar mora to biti posebej definirano, da gre za neto znesek.

B - 05.09.2019 - 07:00

Bruto plača je bila opredeljena že v letu 1991 s Splošno KP za gospodarstvo. Sedaj to urejajo KP dejavnosti

Mimi - 09.09.2019 - 13:22

Kaj pa pogodbena svoboda? Ko govorimo o plači, je to tisti znesek, od katerega se obračunajo prispevki in dohodnina. Lahko pa določimo tudi neto plačo, ki pa obrutena zadosti vsem zakonskim in podzakonskim določbam. Torej plača ali neto plača je stvar dogovora pogodbenih strank ob upoštevanju predpisov. 

tina - 10.09.2019 - 07:22

V zakonodaji ni take pogodbene svobode, vsaj pri plačah ne !. Danes zaposlite z neto plačo 700,00 EUR.
Zaposleni dobi npr. enega, dva, tri otroke. Koristi olajšave in  pokojninska osnova ne bo več ista kot v začetku, neto pa še vedno.
V pogodbi mora biti naveden zaposlenčev dohodek (kamor spadajo tudi del za prispevke in davek), ne pa samo del, ki ga prejme na svoj osebni račun !
Kaj je res tako težko razumeti ?
 

Forter - 10.09.2019 - 09:22

Se popolnoma strinjam s Tino. Celoten sistem plač v Sloveniji temelji na bruto plačah. Tarifni razredi v kolektivnih pogodbah vsebujejo bruto plače, ne neto plač. Če bi pogodba o zaposlitvi vsebovala neto plače, potem bi delavec iz meseca v mesec (lahko) skakal iz enega plačilnega razreda v drug plačilni razred zaradi osebnih okoliščin, kot so olajšave za družinske člane. Tudi minimalna plača je določena v bruto znesku in ne v neto znesku. Vzemimo primer, da ob zaposlitvi delavcu v pogodbi zapišete neto plačo v takšni višini, da ob upoštevanju olajšav njegova bruto plača tisti trenutek znaša natanko minimalno plačo. Naslednji mesec pa delavec uveljavlja olajšave dohodnine za družinske člane. Posledično mu »nazaj« izračunan bruto pade pod minimalno plačo. Kaj boste pa storili sedaj? Mu boste vsak mesec pred izplačilom plače preverjali višino bruto plače in mu po potrebi dajali v podpis anekse k pogodbi o zaposlitvi in spreminjali zapisan neto?
Pogodbena svoboda ni nad zakonom, v pogodbah si ne morete izmisliti česar koli in se sklicevati na pogodbeno svobodo. Potem lahko delavce tudi prodajate kot sužnje in imate pogodbeno svobodo. Namesto da popustite pod pritiski delavcev in raznih direktorjev, ki najraje izplačujejo denar delavcem na roko, jih podučite o sistemu plač in jim razložite, da je delavčev dejanski dohodek njegova bruto plača, od katere potem državi nameni denar za svojo bodočo penzijo, za svoje sedanje zdravstveno zavarovanje, za šolstvo, sodni sistem, itd. Pustimo sedaj ob strani (ne)učinkovito porabo tega denarja s strani države. Ponekod v tujini je bruto plača že lahko enaka neto plači, a si morajo delavci potem vse sami plačevati.
 

tina - 11.09.2019 - 11:38

Hvala Forter