krpan in druščina postani član

Naslov teme: poslovanje s tujino

1985  03.07.2019 - 20:02h / DDV / Avtor: minka / 346 / 1

Smo slovenska pravna oseba X. Struktura lastništva v X je naslednja:

 

- 50% : nemška družba N

- 50% : slovenska družba S

 

Z obema lastnikoma imamo tako poslovne odnose, kot tudi posojilne odnose. Nemška družba N je naš dobavitelj surovin, slovenska družba S pa je naš kupec izdelkov, od obeh prejemamo posojila. Prosimo vas za pojasnilo na kaj naj bomo pozorni in ali je kakšna razlika glede pojasnjevanja višine transakcij med povezanimi osebami (posojilnih in blagovnih).

A - 04.07.2019 - 08:08

Imate narejeno dokumentacijo za transferne cene?