krpan in druščina postani član

Naslov teme: VIŠINA REGRESA ZAPOSLENCEV

1800  04.06.2019 - 13:42h / DDV / Avtor: Tilen / 1252 / 2

Ali je nujno da dobijo vsi zaposleni enak REGRES, je zakonsko napisano?

Neža - 04.06.2019 - 14:11

ZDR-1ne določa, da mora delodajalec vsem delavcem izplačati enako bruto višino regresa , je pa nujno, da delodajalec delavcev pri določanju višine regresa ne diskriminira.
Primerno je, da delodajalec, kolikor želi višino regresa za delavce določati različno, to uredi v svojih splošnih aktih ali podjetniški kolektivni pogodbi, v katerih tudi določi kategorije delavcev in način določanja višine regresa, tako kot je to določeno v nekaterih kolektivnih pogodbah. Bistveno je, da delodajalec odvrne vsakršen dvom, da je višino regresa določal diskriminatorno, brez vnaprej izdelanih meril.

Monica - 05.06.2019 - 08:16

In zakonsko je predpisano, da je regres najmanj v višini minimalne plače.