krpan in druščina postani član

Naslov teme: nastanek obveznosti za plačilo DDV v AT

1625  15.05.2019 - 12:54h / DDV / Avtor: Ana / 262 / 1

Ali ima kdo kaj izkušenj, ker nam podjetja v AT zatrjujejo, da pri njih nastane obveznost za plačilo DDV na dan izdaje računa in ne na dan opravljene dobave blaga ali storitve?

 

Uredništvo - 15.05.2019 - 13:11

mogoče v pomoč ... 66. člen Direktive Sveta 2006/112/ES

Člen 66

Z odstopanjem od členov 63, 64 in 65 lahko države članice določijo, da obveznost obračuna DDV za določene transakcije ali za določene kategorije davčnih zavezancev nastane v enem od naslednjih trenutkov:

(a) najkasneje ob izdaji računa;

(b) najkasneje ob prejemu plačila;

(c) če račun ni izdan ali je izdan pozneje, v določenem roku, vendar najpozneje ob izteku roka, ki ga za izdajanje računov predpišejo države članice v skladu z drugim odstavkom člena 222, če pa država članica ni predpisala takšnega roka, v določenem obdobju od datuma obdavčljivega dogodka.

Izjema iz prvega odstavka pa se ne uporablja za opravljanje storitev, za katere mora prejemnik plačati DDV v skladu s členom 196, ali za dobave ali prenose blaga iz člena 67.

Popolna davčna rešitev:

http://www.superdavki.com/home