krpan in druščina postani član

Naslov teme: ZDOH-2U- 13. in 14. člen ZDOH-2u

1613  14.05.2019 - 11:10h / DDV / Avtor: mast / 344 / 2

Živjo,

v zakonu o dopolnitvah ZDOH-2U je v 4. členu navedeno:

V 127. členu se za dvanajstim odstavkom dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita: »(13) Če se regres za letni dopust izplačuje v več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa za letni dopust, ki se všteva v davčno osnovo, in izvrši izračun akontacije dohodnine ter poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust. (14) Če zavezanec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, upošteva izvzem iz davčne osnove po 13. točki prvega odstavka 44. člena tega zakona, o tem obvesti delodajalca.«

Ali 13. odstavek pomeni, da mora delodajalec poračunati že obračunane akontacije dohodnine pri dosedaj izplačanih regresih (npr. pri pogodbah za določen čas) ob izplačilu glavnega regresa v maju?

Kaj konkretno pomeni 14. odstavek, da se zavezanec lahko odloči, da se mu akontacija dohodnine vseeno obračuna? V kakšnih primerih se to uporablja?

 

Hvala za vaša mnenja.

Opa Zovalec - 14.05.2019 - 14:21

Za "normalne" je to razumljivo le zaradi strahu, da bo letna povprečna plača manjša od mesečne, upoštevane pri izplačilu, pa bo treba doplačat dohodnino. Ampak neke jake logike v tem ni, ker sta običajno le novembrska in decembrska plača večji, ostale pa manjše od letne povprečne. Kako pa je z izplačilom regresa npr. v januarju za preteklo leto, pa vemo. Brdavsovskemu biku mahaš pred nosom z rdečo cunjo...

Bemis - 15.05.2019 - 12:01

Jaz to razumem, kot v primeru povečane splošne olajšave, ki jo delodajalec upošteva, razen, če delavec ne želi drugače. Regres je neobdavčen do višini 100% PP, razen, če delavec želi drugače.

 

V letnem obračunu se bo pokazalo, če je regres res neobdavčen z dohodnino ali ne (glede na višino povprečne mesečne plače za leto 2019) in takrat bodo počasi začele padat ideje, da bi nekaj dohodnine odvedli že ob izplačilu regresa.