krpan in druščina postani član

Naslov teme: MATJAŽ K lepo prosim pomagaj

6461  09.08.2007 - 13:12h / DDV / Avtor: MAVRICA / 12604 / 31

Prenos preostanka dopusta konec leta v naslednje koledarsko leto pomeni oblikovanje rezervacij in s tem strošek tekočega leta. V naslednjem letu se to odraža kot prihodek. Kaj pa to predstavlja iz vidika ostalih davčnih obveznosti; mislim DPPO in podobno. ...
Lepo prosim pomagaj.

Pepelka - 10.08.2007 - 06:16

Mavrica, govorite verjetno o vrednosti neizkorišlčenega dopusta zaposlenioh konec posameznega poslovnega leta, za katerega smo mi morali po reviziji 2006 knjižiti v dobro PČR ter v breme nerazporejenega dobička (knjižba v letu 2007), ker so nam takšne zahteve so revizorji postavili komaj po koncu revizije, ko je naša matična družba že upoštevala izkaze brez te postavke.
Če boste takšno "kratkoročno rezervacijo" vzpostavili konec letošnjega leta, je to pač "drugi strošek dela"v breme in PČR v dobro, ki ga sama ne mislim izkazovati v DDPO obrazcu med davčno priznanimi stroški, z vidika pomembnosti pa tudi verjetno ne bo predstavljal bistvenega zneska, za katerega bi knjižila odloženi davek iz začasne razlike; razkriti pa ga bom morala v letnem poročilu.
Ja, to neumnost zdaj menda hočejo v vseh izkazih videti revizorji. Pa lep dan dalje, sama začnem danes dopustovati. Pravljično!!

MAVRICA - 10.08.2007 - 09:52

  natančno to sem mislila. mogoče nisem najboljše napisala.

Matjaž K - 09.08.2007 - 13:20

"Prenos preostanka dopusta konec leta v naslednje koledarsko leto pomeni oblikovanje rezervacij in s tem strošek tekočega leta. "

?????

Ne razumem. Lahko malce bolj opišete, kaj ste s tem mislili?

MAVRICA - 09.08.2007 - 14:00

 če delavec v tekočem letu ne porabi ves dopust in preostanek dopusta prenese v naslednje koledarsko leto, kar ima po ZOR pravico do 30.06. naslednje leto, naj bi za ta preostanek prenešenega dopusta oblikoval rezervacije, saj je s tem neizkoristkom dopusta povečeval prihodek podjetja v tekočem letu.

Jurček - 09.08.2007 - 14:06

Rešitev = naslednje
Ne iščite dlake v jajcu ali zafrkavanje ima mlade.

MAVRICA - 09.08.2007 - 14:08

 takšen zahtevek ugotavljanja zahtevajo po novem skoraj vse revizije.

Matjaž K - 09.08.2007 - 14:43

Če je to z revizorji, oz. vprašanje nasploh, res:

bog in partija in ostala višja in nižja bitja, pomagajte (revizorjem).

Če bi meni kakšen revizor prišel s takšno idejo, bi mu rekel:

Čuj ti. Saj je delavec dobil plačo. Prihodki so vzporejeni s stroški in zato nea seri z rezervacijami.

MAVRICA - 09.08.2007 - 14:55

  Čista resnica. Smo podjetje, ki smo podvrženi reviziji. Zdaj pa nas skrbi, kaj to prinaša iz stališča davka. O administraciji, ki bo s tem povezana niti ne govorimo..... Že zdaj nas skrbi kaj bomo počeli konec leta

MAVRICA - 09.08.2007 - 14:57

 glej standard 10

Opa Zovalec - 09.08.2007 - 14:19

Mogoče bi pred tem oblikovali rezervacije zaradi tvorov na umu, ki so posledica vročine, zaradi katerih se prihodek podjetja sicer ne poveča, se pa povečuje obseg davčno nepriznanih odhodkov, če vas delodajalec zanje plačuje...

MAVRICA - 21.08.2007 - 10:58

 tebi dragi  pa res ni pomoči. ne počneš drugega kot žališ vse poprek.

Rebeka - 14.08.2007 - 21:00

Tale debata je pa že malo kruta!!!!!!!!!!!

Ja, vrnila sem se, ker sem se drugje dolgočasila,  in ker sem vas vzljubila. Ampak, da tako mučite kolego, pa ne morem dopustiti. TO so ssame vi-ja-va-je. ali ne ? Jaz bi na primer rada nov Zakon o računovodstvi, pa ga žal še ni. Ali pa, jaz bi rada, da bi nekdo knjižil namesto mene, jaz bi kontirala in kontrolirala, pa se mi zdi škoda denarja, da plačujem nekoga za rutinsko delo, pa še bi marsikaj bi rada vprašala, pa se zdajle ne spomnim, pa se že bom.

No ne bo vam več težko, ko se vrnejo še ostali kameradi, bo spet zabavno in res delovno: to vam obljubim in kao spotoma lepo pozdravljam Matjaža K in tudi /vidim, da vas je veliko novih!/. No pa

lp

Matjaž K - 10.08.2007 - 07:54

Jaz pa menim, da sio vsi ti revizorji "škart" in da ne razumejo pomena SRS-ov.

Sem šel zadeve malo preveriti v SRS-e in našel naslednje:

15.10. Podjetje mora za tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta podjetja ali pogodbe o zaposlitvi, podjetje pa takemu izplačilu nasprotuje, oblikovati rezervacije, če so izpolnjeni pogoji iz SRS 10.

Torej:
rezervacije za stroške dela da, ampak s 15.10. so mišljene sporni stroški dela npr. tožbe ipd.

Kolikor pa jaz poznam ZDR, le-ta ne predvideva, da bi v primeru, ko delavec po krivdi podjetja ni izkoristil dopusta in je verjetno, da ga po prenosu v naslednje leto tudi po krivdi podjetja ne bo izkoristil do 30.6. naslednjega leta, da delodajalec delavcu moral plačati odškodnino.

lp

Pepelka - 10.08.2007 - 08:23

Matjaž K, jaz sem razumela,da mora Mavrica izkazati stroške iz naslova neizkoriščenih dopustov konec poslovnega leta, ker mi je znano (in vem iz izkušenj lanskoletne revizije), da morajo vse revidirane družbe izkazati v poslovnih knjigah stroške iz naslova neizkoriščenega dopusta zaposlčenih konec leta. Ker jih naša družba konec leta ni izkazala, pam tudi revizorji so se za njih izkazovanje izrekli po šele opravljeni reviziji za 2006, smo jih v letošnjem letu knjižili v breme nerazporejenega dobička kot popravek napake. Če pa Mavrica misli na rezervacije v zvezi s spornimi stroški dela po SRS 15.10., potem vse moje prej navedeno ne drži-kar sem zapisala, se nanaša le na vrednost neizkoriščenih dopustov konec leta. 
 

kk - 10.08.2007 - 08:38

pa naj se vam še jaz pridružim v tej debati

tudi mi vsa leta (že tam nekje od 1998) konec leta vse ure v dobro in ves dopust obračunamo kot plačo in jo knjižimo v stroške in na obveznosti (25,26, ne poročamo pa nič z REK-i) potem pa tekom leta lepo plačujemo dopust iz preteklega leta in to knjižimo v stroške tekočega leta. Konec leta storniramo obračun preteklega leta in naredimo nov obračun na stanje ur in dopusta. Razlika je minimalna. To tudi davčno vse upoštevamo, ker imamo knjiženo kot obračunane plače ne pčr.

Moram priznat da se mi to zdi nepotrebno delo, vendar zahteva revizorjev je nekoč bila taka in to zdaj lepo delamo. Pa se mi znesek tudi ne zdi tako pomemben (cca 150 tisoč euro). Vendar imam sodelavca, ki pa to zelo zagovarja in mi ponazarja kako bi pa bilo če bi podjetje nehalo poslovati, bi pa takrat kot strela z jasnega lastnikom udaril še ta odhodek?!! ker bi se neizkoriščen dopust moral izplačat, verjetno pa tudi višek ur. To je iztožljivo.
Malo bla bla, ampak tako je.

Matjaž K - 10.08.2007 - 09:01

Priznam, določena logika je v tem.

Ampak če še jaz malo "pofilozo-bla-filram":

"obračunamo kot plačo "

Aaa, imate na 47 nadomestilo za dopust. Pokažite evidenco ur delavca. Ni bil na dopustu? Zanimivo. Kako, da ste mu obračunali nadomestilo za dopust, če pa ni bil na dopustu?

lp

Matjaž K - 10.08.2007 - 09:03

Podlaga za filozo-bla-firanje:

15.7. Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage za obračun plač v kosmatem znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev.

Matjaž K - 10.08.2007 - 08:38

Kakšne stroške pa imate v zvezi z neizkoriščenim dopustom?

Saj če ni delal, je pa dobil plačo in stroški so nastali.

Če/Ko bo koristil dopust v 2007 ne bodo nastali nobeni dodatni stroški.

Zato ni potrebe po vzpostavitvi rezervacije.

lp

Sicer nisem poklican da sodim, ampak pri takih zadevah se mi pa zdi, da ga znajo revizorji fejst pihniti.

Matjaž K - 10.08.2007 - 08:39

Pa še nekaj:

s katerim členom/-i SRS so revizorji utemeljili svojo zahtevo/stališče?

lp

Pepelka - 10.08.2007 - 09:18

Sklicevali so se na načelo "vzporejanja prihodkov z odhodki in stroški" ter na sprejeto stališče na inštitutu za revizijo. Kaj pismenega nismo dobili, le v "ravnateljski predstavitvi" so zapisali, da "je družba bila opozorjena s strani revizijske družbe, da na dan 31.12.2006 nismo obračunali v okviru pasivnih časovnih razmejitev zneska neizkoriščenih dopustov v višini.... SIT in terjatev za odloženi davek v višini ...." (to v narekovajih je dobeseden prepis iz Ravnateljske predstavitve za 2006)
Na seminarju ZRFR "O obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 in o novostih v letu 2007" sta isto stališče v zvezi s temi stroški zavzela Hiengova in Prusnik. Ker se pač nima smisla kregati z "revizorji", smo vknjižili znesek teh dopustov šele v letu 2007 kot popravek napake in o tdem obvestili lastnika v tujini. Njemu je bilo pač vseeno, če zmanjšamo iz tega naslova nerazporejene dobičke ta tisti "drobiž" (drobiž z vidika pomembnosti, sicer pa gre za rang par stotisoč evrov)
Da pa je takšno vračunavanje neumnost, se strinjam. Gremo se neko "dinamično" računovodstvo, da osrečimo revizorje. Ampak: danes po 16. uri začnem z dopustom.   

MAVRICA - 10.08.2007 - 09:51

Pepelka najlepša hvala. točno tako so tudi pri nas to utemeljevali.

Pepelka - 10.08.2007 - 12:34

Kaj č"mo? Jim pa bomo pa vsako leto ugotavljali razliko med 01.01. in 31.12. ter razliko do(raz)književali konec leta; kaj pa se tiče DDPO pa bom izkazala kot davčno nepriznane stroške, dejansko knjižena nadomestila za dopust pa kot davčno priznane. Me zanima, kakšno "štalo" mi bodo potem naredili!

MAVRICA - 10.08.2007 - 13:16

  VAŽNA JE OBLIKA IN 1001 EVIDENCA, NE PA KAJ IMAMO OD TEGA MI, KI BOMO TO DELALI

Pepelka - 10.08.2007 - 13:41

Žalostno, ampak resnično, Mavrica!

Matjaž K - 10.08.2007 - 14:17

Lahko vprašam, kako knjižite?

47/29

ali

47/25

ali

44/96 (to verjetno ne, kajti gre za kratkoročno zadevo in posledično ne more iti za rezervacijo, ki je dolgoročna zadeva).


Če 47/x potem sem mi to glede na SRS 15 zdi malo "tak", kajti knjižbe na 47 podlegajo diktatu SRS 15, kjer pa (kot sem že prej copy-pastal) velja:

15.7. Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage za obračun plač v kosmatem znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev.

Meni je zagovarjanje izpolnitve pogoja upravičenosti nadomestila za čas dopusta brez dneva koriščenega dopusta težko za zagovarjati.

lp

Pepelka - 10.08.2007 - 15:02

Mi knjižimo 47/29, saj se tudi meni zdi nelogično izkazovati obveznosti, ki še sploh ne obstajajo in za katere še sploh ne vemo, ali bodo dejansko obstajale v naslednjem letu ali ne (fluktuacija nekaterih zaposlenih, neizkoriščeni dopust posameznih, predvsem poslovodnih delavcev in drugih delavcev na individualnih pogodbah tudi do 30.06.naslednjega leta, ....ipd.); t.j ne zdi se mi, da bi izpolnjevali pogoje po SRS 2006. Res pa je, da je naša družba že v preteklosti izkazovala t.i. rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in vrednosti neizkoriščenih dopustov v izkazih, ki smo jih pripravljali po MSRP za potrebe konsolidacije na nivoju matične firma-delniške družbe s sedežem v EU. Od 01.01.2006 pač ne opravljamo več prilagoditev, saj so rezervacije po SRS 10.44 obvezne, izkazovanje vrednosti neizkoriščenih dopustov pa zahtevajo praktično zdaj že skoraj vse revizijske družbe (zaradi že omenjenega priporočila Slovenskega inštituta za revizijo). Sicer pa: takšni revizorji kot so naši, predstavljajo kvečjemu sramoto za strokovni klan revizorjev v Sloveniji (o davkih nimajo tri čiste, pošiljajo nam neke smrkavce, da se učijo metodike revidiranja, z nekimi svojimi kontrolami nikoli ne pridejo skupaj z nami zaradi posebnosti izkazovanja določenih poslovnih dogodkov...). Dobro vem, da nismo edini, ki imamo z njimi probleme. Sicer pa jih je letos spomladi zapustil še edini normalni pooblaščeni revizor te revizijske hiše! Upam, da se bo naš lastnik kmalu odločil za zamenjavo komercialnega revizorja.  

Matjaž K - 10.08.2007 - 09:35

Če se malo omehčam:

Ok, pri metodi polne lastne cene, ajd.

Ampak pri ostalih metodah, sploh pa pri storritvah, pa so nadomestila za LD strošek razdobja, in to tistega razdobja, v katerem nastane okoliščina, da s enadomestilo obračuna. Ta okoliščina pa za mene ni leto, na katerega se dopust nanaša, temveč leto, v katerem je bil doust koriščen.

Opa Zovalec - 10.08.2007 - 09:59

Ne morem mimo, ne da se spet oglasim. Kot podjetnik smatram stroške dela kot "fiksne stroške", ki niso nič kaj odvisni od tega, če delavec dela ali je na dopustu. Zakaj bi oblikoval rezervacije za neki poslovni dogodek, za katerega vem, da bo zanesljivo nastal (delavec bo dobil plačo) na podlagi PZ in drugih delovno pravnih predpisov? Kaj oblikujete tudi rezervacije za tisti del računa za elektriko, ki je vezan na transport in odjemno moč in je neodvisen od porabe? Tako kot delavca plačamo če dela, ali ne, tudi račun za elektriko plačamo, če jo trošimo, ali ne (v obeh primerih se nekatere postavke sicer spreminjajo, ampak...).

Jaz bi na vašem mestu tistemu, ki odloča o revizorju svetoval, da naj poišče drugega. Včasih je bolje, da SRS-je tolmačijo tehniki, ki jim je zdrava kmečka logika bližja, kot "napiflanim ekonomistom", ki se jim podre svet, če jim odvzameš konte in bi morali malo pomisliti, to pa boli...

Alicia - 10.08.2007 - 12:56

ja, res so stroški dela enaki, če delavec dela ali pa je na dopustu, je pa prihodek drugačen.... se pa strinjam s temi razmejitvami je en kup brezpotrebnega dela...

t - 28.08.2007 - 15:52

kako pa izračunaš vrednost neizkoriščenega dopusta?
lp

Jože - 13.08.2007 - 07:32

Mislim, da ima Jurček povsem prav. Ne grenite si življenja brez potrebe.