krpan in druščina postani član

PRENOS PRAVICE DO RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINO KOT LASTNIK – Pridobitev posesti na nepremičnini – Vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo (13.01.2020)

 
Bodite prvi, ki bo komentiral.