krpan in druščina postani član

Vabimo vas na temeljito davčno izobraževanje

mali & veliki DDV MARATON


 

DO VRHUNSKE DDV KONDICIJE!

Izkušen, praktičen predavatelj bo skupaj z vami pretekel celoten DDV MARATON. Po koncu tridnevnega izobraževanja je zagotovljena primerna davčna kondicija, dodatno poživilo za ohranjanje dobre davčne kondicije pa predstavlja zagotovljen dostop do e-knjige DDVpoznavalec 2013. Več o navedeni knjigi, s katero boste ohranjali pridobljeno DDV kondicijo v celotnem letu 2013, lahko preberete spodaj!.

IZBERITE MARATON PO VAŠI MERI!

mali DDV MARATON

 • slušatelj poljubno izbere od 1 do 2 ponujeni temi
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja
 • kotizacija se določi v soodvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; manjše število izbranih tem = višja cena za posamezno temo

veliki DDV MARATON

 • slušatelj izbere vse tri teme
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja
 • kotizacija se določi v soodvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe
 • kotizacija za 1 temo je glede na vrsto članstva najnižja zaradi treh izbranih tem
 • zagotovljen dostop do e-knjige DDVpoznavalec 2013 do konca letošnjega leta (več o vsebini na naslednji strani)

PRAKTIČNI PROGRAM STEZE

PREDSTAVITEV ZDDV-1 S PRAKTIČNIMI PRIMERI

CELOTNO PREDAVANJE TEMELJI NA KOMENTARJU ZDDV-1 IN PRAKTIČNIH PRIMERIH.

 • predstavitev strukture ZDDV-1, podzakonskih predpisov, Direktive Sveta 2006/112/ES in ostale »spremljajoče« zakonodaje;
 • predstavitev osnovnih pojmov s področja DDV (davčni zavezanec, plačnik DDV, obrnjeno davčno breme, odbitni delež, davčna osnova …);
 • opredelitev obdavčljivih transakcij (dobava blaga, pridobitev blaga znotraj Unije, opravljanje storitev in uvoz blaga);
 • določitev kraja dobave blaga in opravljanje storitev – uporaba osnovnega in posebnih pravil;
 • nastanek obveznosti obračuna DDV – kdaj, kako, zakaj;
 • uporaba davčnih stopenj, opredelitev transakcij, oproščenih plačila DDV;
 • uveljavitev pravice do odbitka DDV;
 • vračila DDV;
 • posebne ureditve – mali davčni zavezanci, potovalne agencije, preprodajalci in javna dražba …;
 • davčni prekrški na področju DDV.

DAVČNA PRAKSA: SODBE SODIŠČA EVROPSKE UNIJE, POJASNILA DURS-MF TER SODBE SLOVENSKIH SODIŠČ

CELOTNO PREDAVANJE TEMELJI NA KOMENTARJU SODB, POJASNIL DURS-MF IN PRAKTIČNIH PRIMERIH.

 • prikaz hierarhije davčnega prava za namene DDV;
 • sodna praksa Sodišča EU s področja DDV;
 • pomen interpretacije sodb Sodišča EU za slovensko davčno prakso;
 • analiza pomembnejših sodb Sodišča EU glede na strukturo ZDDV-1;
 • pomen, praktična uporaba in »veljavnost« pojasnil DURS-MF – kaj o njih pravi tudi evropska sodna praksa;
 • pojasnila DURS-MF: pravica do informiranja in zavezujoča informacija;
 • analiza pomembnejših pojasnil DURS-MF glede na strukturo ZDDV-1;
 • kaj lahko pričakujemo od sodne prakse slovenskih sodišč;
 • rezultati davčnih inšpekcijskih nadzorov na področju DDV;
 • napake v ZDDV-1 in PZDDV?!;
 • vroča tema: sodbe in primeri, o katerih ne pišemo – samo govorimo!

DAVČNO ADMINISTRIRANJE NA PODROČJU DDV

CELOTNO PREDAVANJE TEMELJI NA PRAKTIČNIH PRIMERIH.

 • izpolnjevanje davčnega obračuna za namene DDV – obrazca DDV-O (več kot 30 praktičnih primerov);
 • popravki davčnega obračuna za namene DDV (kdaj, kako, zakaj …);
 • pomen podatkov iz elektronskih evidenc za namene DDV;
 • odprava napak pri obračunavanju DDV (preveč/premalo obračunan DDV in v povezavi s tem premalo/preveč uveljavljena pravica do odbitka DDV, pri čemer sami ugotovite napako ali jo ugotovi davčni organ);
 • nekatere administrativne posebnosti (vodenje evidenc za blago poslano/prejeto na dodelavo, vsebina računov, uporaba 45. člena ZDDV-1 …);
 • vse resnice in neresnice glede odbitnih deležev;
 • popravek odbitka DDV – umetnost ali norost;
 • izpolnjevanje rekapitulacijskega poročila;
 • spremembe ZDDV-1 in PZDDV – kdaj in zakaj?
 

BESEDA O PREDAVATELJU

mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec. Je avtor številnih člankov ter knjig z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 300 seminarjih, konferencah, davčnih šolah in akademijah ... Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. V sklopu projektne skupine, katero vodi, se je specializiral za davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

DDV maraton je namenjen vsem, ki želijo v treh dneh podrobno spoznati delovanje zapletenega in obsežnega davčnega sistema na področju DDV. Zaradi zahtevnosti in obsežnosti materije doseže davčni organ v davčnih inšpekcijskih nadzorih največji izplen ravno na področju DDV. Podrobno in praktično spoznavanje sistema DDV temelji na predstavitvi ZDDV-1, PZDDV in drugih predpisov, obravnavi sodne prakse predvsem Sodišča EU, pojasnil DURS-MF in deloma tudi skromne slovenske sodne prakse ter prikazu davčne administracije. Vsi trije ponujeni DDV sklopi – teme se dopolnjujejo, nadgrajujejo in temeljijo izključno na praktičnih primerih.

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DDV MARATONA

Maribor
Hotel CITY Maribor (center mesta)
Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Torek, 28.05.2013 - Tema A
Od 9.00 do 15.00 ure

Torek, 04.06.2013 - Tema B
Od 9.00 do 15.00 ure

Torek, 11.06.2013 - Tema C
Od 9.00 do 15.00 ure

Ljubljana
Hotel MONS (ob zahodni ljubljanski obvoznici)
Pot za Brdom 55, 1000 Ljubljana

Četrtek, 30.05.2013 - Tema A
Od 9.00 do 15.00 ure

Četrtek, 06.06.2013 - Tema B
Od 9.00 do 15.00 ure

Sreda, 12.06.2013 - Tema C
Od 9.00 do 15.00 ure

Parkirnih prostorov je na obeh lokacijah dovolj v neposredni bližini.

Pravi davčni doping za vse, ki boste pretekli Veliki DDV MARATON!

Brezplačni dostop do e-knjige DDVpoznavalec 2013.
Knjiga obsega 383 strani ter več kot 350 praktičnih primerov.Avtor knjige mag. Damijan Špes je vsebino knjigo razdelil na tri sklope.
V Uvodu se bralec lahko seznani z osnovnimi podatki o uvajanju in spreminjanju sistema obdavčitve z davkom na dodano vrednost (DDV) v Republiki Sloveniji. Sledijo kratka Navodila za lažje razumevanje vsebine in strukture knjige. Vsebini Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je posvečen sklop Razčlenitev ZDDV-1 s komentarjem in praktičnimi primeri.
Jedro knjige predstavlja Razčlenitev ZDDV-1 s komentarjem in praktičnimi primeri. Struktura jedra knjige sledi zaporedju strukture Zakona o davku na dodano vrednost. Jedro knjige je razdeljeno na petnajst poglavij (I. Vsebina in obseg zakona, II. Davčni zavezanci, III. Obdavčljive transakcije, itd.), ki se delijo na posamezna podpoglavja (npr. pri III. Obdavčljive transakcije na: 3.1. Dobava blaga, 3.2. Pridobitev blaga znotraj Skupnosti, 3.3. Opravljanje storitev, 3.4. Uvoz blaga). Gre za podroben komentar vsakega člena ZDDV-1 s praktičnimi primeri in dodatki nekaterih sodb Sodišča EU, slovenskih sodišč in pojasnil DURS-MF.


Samo Knjigo v sklopu spletne strani www.DDVpoznavalec.si dopolnjuje množica informacij, kot npr.:
Davčna zakonodaja (vključuje besedilo ZDDV-1, PZDDV, Standardne klasifikacije dejavnosti, Kombinirane nomenklature carinske tarife itd.);
Pojasnila DURS-MF;
• Pojasnila strokovnjakov;
• Sodna praksa EU in RS;
• Gradiva iz DDV seminarjev itd.

Vsebina besedil v poglavjih Davčno mnenje DURS-MF, Sodna praksa RS in Sodna praksa EU je urejena tako po strukturi poglavij ZDDV-1 oziroma knjige kot tudi po kronološkem zaporedju, s čimer bralec lažje sledi želeni tematiki.
Z oblikovanjem davčne prakse se vsebina kot tudi ostali elementi knjige spreminjajo, dodajajo in dopolnjujejo, kar je prednost in posebnost izdaje knjige v elektronski obliki. Vse novitete se sporočajo na elektronski naslov uporabnika spletne strani www.DDVpoznavalec.si.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Članstvo 1 Tema 2 Temi 3 Teme
DELUX Super klub davkoplačevalcev 160,00 EUR 300,00 EUR 432,00 EUR
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev 180,00 EUR 330,00 EUR 486,00 EUR
KLUB davkoplačevalcev 200,00 EUR 360,00 EUR 540,00 EUR
Ostali 230,00 EUR 440,00 EUR 666,00 EUR
POŽIVILO: Brezplačen dostop do e-knjige DDV poznavalec 2013 za vse, ki boste pretekli Veliki DDV MARATON.

V ceno je vštet 20% DDV, ustrezna pogostitev med odmori, strokovno gradivo za vsako posamezno izbrano temo in dostop do e-knjige DDVpoznavalec 2013 s celotno vsebino spletne strani www.DDVpoznavalec.si do konca leta 2013.

Primer številka 1 izračuna kotizacije:

1 x izbrane 3 teme (Veliki DDV MARATON), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX SUPER kluba davkoplačevalcev = skupna kotizacija 432,00 EUR bruto z DDV (oziroma za vsako posamezno temo neto cena brez DDV 120,00 EUR).

Primer številka 2 izračuna kotizacije:

izbrana 2 x Mali DDV MARATON (1 x 2 temi, 1 x 1 tema), slušatelj dveh tem je član SUPER kluba davkoplačevalcev, slušatelj ene teme je član Kluba davkoplačevalcev = 330,00 EUR + 200,00 EUR = skupna kotizacija 530,00 EUR bruto z DDV (oziroma povprečna cena za vsako posamezno temo neto cena brez DDV 147,22 EUR).

Število udeležencev seminarja je omejeno. V primeru večjega števila udeležencev bodo imeli prednost udeleženci, ki se bodo prijavili na večje število izbranih tem.

S prijavo za seminar in/ali vplačilom kotizacije za seminar soglašate, da po izvedenem seminarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijave in plačilo kotizacije

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe BILANS TRADE d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• SKB d.d. - 03121-1000549512 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• NLB d.d. - 02280-0017249923 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijavo lahko izvedete:
• na spletnih straneh www.SuperDavki.com (samo člani DELUX in SUPER kluba);
• na spletnih straneh www.DDVpoznavalec.si (samo člani DDV kluba);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice; ali
• telefax (02) 23 111 20; 23-111-21.


Vsebino vodilnih slovenskih davčnih spletnih strani www.DDVpoznavalec.si in www.SuperDavki.com si lahko ogledate na navedenih povezavah, za več informacij pa naprošamo za kontakt uredništva (02) 23 111 23 ali (02) 23 111 24, e-mail: info@SuperDavki.com ali info@DDVpoznavalec.si.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani.

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanja - postanite član Kluba davkoplačevalcev in/ali DDV kluba davkoplačevalcev in/ali (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si potrebno plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, SUPER PLUS (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise KIDO ...).