krpan in druščina postani član

Vrhunski predavatelj iz prakse vam je pripravil:

mali & veliki DDV maraton 2017

V Mariboru in Ljubljani

 

IZBERITE MARATON PO VAŠI MERI

 • slušatelj poljubno izbere od 1 do 2 ponujeni temi
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; manjše število izbranih tem = višja cena za posamezno temo

 • slušatelj izbere 3 ali 4 ponujene teme
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME:

1. TEMA: POGLOBLJENO SPOZNAVANJE TEMELJEV DDV (Maribor - Torek, 09.05.2017; Ljubljana - Četrtek, 11.05.2017)
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • hierarhija in način selekcioniranja cca. 70-tih (!) predpisov s področja DDV;
 • temeljna načela DDV, poudarek na načelu nevtralnosti;
 • pomen evropske sodne prakse in njena uporaba v praksi;
 • razlikovanje davčnih zavezancev za namene DDV;
 • struktura in vrste transakcij za namene DDV;
 • posebnosti v povezavi z neobdavčljivimi transakcijami (npr. prenos podjetja, garancijska popravila, reklamacije, odškodnine, kalo ...);
 • hiter pregled ostalih izrazov s področja DDV – ozemlja, plačniki DDV, davčna osnova, obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV, kraj opravljenih transakcij ...;
 • hiter pregled (nič kaj) posebnih ureditev obračunavanja DDV;
 • povezane osebe in DDV – na kaj morate še posebej paziti;
 • rezultati davčnega nadzora s področja DDV – preventiva, preventiva in še enkrat preventiva – način komunikacije s FURS in postavljanje vprašanj.

2. TEMA: DOBAVE BLAGA IN DDV (Maribor - Torek, 16.05.2017; Ljubljana - Četrtek, 18.05.2017)
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • razlikovanje obdavčljivih transakcij za dobave blaga, pridobitve blaga znotraj Unije in uvoz blaga;
 • davčne posledice brezplačnih dobav blaga;
 • darila, brezplačni poslovni vzorci, reklamni material, donacije – kaj, kdaj, kako, zakaj ...;
 • razširjena problematika »nepoznavanja« prenosa blaga znotraj Unije – dodelavni posli, sejmi, začasna raba lastnega blaga ...;
 • opredelitev kraja dobave, pridobitve in uvoza blaga;
 • nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri transakcijah z blagom;
 • transakcije z blagom, oproščene plačila DDV;
 • pošiljčni posli – izpolnitev davčne obveznosti v Sloveniji ali v drugi državi članici Unije;
 • pravi tristranski posli;
 • nepravi tristranski in ostali večstranski posli.

3. TEMA: OPRAVLJANJE STORITEV IN DDV (Maribor - Torek, 23.05.2017; Ljubljana - Četrtek, 25.05.2017)
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • kaj vse vštevamo med transakcije storitev;
 • razlikovanje davčnih posledic brezplačno opravljenih storitev v neposlovne in poslovne namene;
 • prefakturiranje storitev – kdo, komu, kako, zakaj, v čigavem imenu in za čigav račun;
 • splošni pravili glede opredelitve kraja opravljanja storitev;
 • določanje statusa prejemnika storitev (Izvedbena uredba 282/2011 ...);
 • posebna pravila glede opredelitve kraja opravljanja storitev;
 • nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV za opravljanje storitev;
 • transakcije s storitvami, oproščene plačila DDV;
 • pomen poznavanja »enotne storitve« - temelje je postavilo Sodišče ES;
 • nekatere posebnosti glede storitev – gradbene storitve, predplačila, pavšalni zneski ...

4. TEMA: UMETNOST DDV ADMINISTRIRANJA (Maribor - Torek, 30.05.2017; Ljubljana - Četrtek, 01.06.2017)
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • temeljni dokument za namene DDV – račun in obvezni elementi računa;
 • druge posebnosti glede računov – roki za izdajo računov, popravki računov ...;
 • uveljavljanje pravice do odbitka DDV;
 • popravki odbitka DDV – med umetnostjo in norostjo (naknadno znižanje davčne osnove, sprememba namembnosti uporabe osnovnih sredstev ...);
 • resnice, pravljice in zgodbe glede odbitnih deležev;
 • popravki in odprava napak pri davčnem administriranju – kadar napako ugotovite sami ali jo ugotovi davčni organ;
 • nekaj posebnosti/specifičnosti/zanimivosti pri izpolnjevanju obrazca DDV-O in RP-O;
 • administrativne in vsebinske težave pri zahtevku za izdajo ID številke za DDV – obrazec DDV-P2;
 • administrativne posebnosti pri »vstopu in izstopu« iz sistema DDV;
 • za zaključek še beseda ali dve o evidencah o prenosu blaga znotraj Unije, 45. členu ZDDV-1 itd.

POSEBEN DODATEK (Udeleženci 1. teme prejmejo kot osnovno gradivo izvod knjige)

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je primerno tako za začetnike kot strokovnjake. Priporočamo ga širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, pravnikom, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter komercialo pri davčnih zavezancih!

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DDV MARATONA


Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 15.00 ure.


POZOR!
Vsak udeleženec teme 1 prejme še
poseben dodatek!

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
DELUX Super klub davkoplačevalcev *
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€ 585,60€
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev *
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€ 658,80€
KLUB davkoplačevalcev *
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€ 732,00€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€ 829,60€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, pri 1. temi tudi knjiga Dobro Da Vem, konzultacije med potekom predavanj in ustrezna pogostitev med odmori.


Primer A izračuna kotizacije:
izbrane 4 teme (veliki DDV MARATON), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 585,60 € (oziroma neto cena brez DDV = 480,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo le 120,00 €!).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (mali DDV MARATON), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član kluba davkoplačevalcev = kotizacija 414,80 € (oziroma neto cena brez DDV = 340,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo = 170,00 €).

Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - SI56 0312 1100 0549 609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV kluba);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice;


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 15 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).