krpan in druščina postani član

Vabimo vas na tradicionalno davčno izobraževalno srečanje

ZDRAV DAVČNI DUH V ZDRAVEM DAVČNEM OKOLJU


 

ZDRAV DAVČNI DUH V ZDRAVEM DAVČNEM OKOLJU

Že skoraj dve desetletji skrbimo za zdrav davčni duh davkoplačevalcev. Opozarjamo vas na vaše obveznosti, dosledno se borimo za vaše pravice.

Vrhunski predavatelji vam bodo na strokoven in praktičen način podali izbrane aktualnosti iz davčne prakse, poskrbeli pa bodo tudi za nadgradnjo pravnega znanja, ki se tako ali drugače navezuje na davčne predpise.

Razvedrilni del srečanja

Kot vedno zagotavljamo tudi nepozabni del srečanja – sprejem pri graščaku in dvorjanih, udeležili se bomo napada roparskih vitezov na grad, občudovali viteze, zaplesali renesančni ples, se udeležili gostije, »zažigal« bo ognjeni Luc z ognjenim bičem ...

TEME IZOBRAŽEVANJA

1. KAKO DELATI IN OBDRŽATI POKOJNINO

Predavateljica:
Petra Mlakar, davčna svetovalka

Ali je to mogoče v primerih, ko upokojenec/upokojenka:
 • občasno dela pri bivšem delodajalcu;
 • predava, piše knjige;
 • pazi kužke, otroke, opravlja čistilna dela, nabira in prodaja drobne sadeže …;
 • izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa še kar »hodi v redno službo«;
 • vodi lastno/tuje podjetje;
 • opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik.
2. PASTI INSOLVENTNOSTI DOLŽNIKA

Predavatelj:
Kristijan Anton Kontarščak, odvetnik

 • vloga računovodstva pri sklepanju in izvrševanju poslov s tveganimi dolžniki;
 • kaj še lahko naredimo, ko ugotovimo insolventno stanje dolžnika;
 • pasti in prednosti posameznih oblik zavarovanj;
 • potencialni glavoboli, če je dolžnik poravnal obveznost pred začetkom stečaja ali prisilne poravnave;
 • ali dodatno zavarovanje dolžnika zagotavlja mirno spanje;
 • pravne, davčne in druge posledice (ne)prijave terjatev v insolvenčnih postopkih.
3. MAJHNE OBLIGACIJSKE SKRIVNOSTI

Predavatelj:
Aleš Budja, davčni svetovalec

 • pomen poznavanja osnovnih pravnih institutov – ali razlikujete pojem obligacije in pogodbe;
 • zakaj je smiselno poznavanje načela enake vrednosti dajatev in ostalih obligacijskih načel;
 • pri sklepanju pogodb posebej pazite na bistvene sestavine!;
 • ne pozabite – zastaralni roki se za istovrstne transakcije za fizične osebe in gospodarske subjekte razlikujejo;
 • da ne boste plačevali po nepotrebnem – poznavanje odškodninskih odgovornosti.
4. DDV VERIŽENJE BLAGA IN STORITEV

Predavatelj:
mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • na kaj morate biti pozorni pri preprodaji blaga;
 • samo en posel je pravi trikotni posel;
 • vpliv dodelavnih poslov pri preprodaji blaga;
 • posledice večkratnih preprodaj blaga znotraj Unije s samo enim prevozom blaga;
 • preprodaje blaga v države članice – tretje države ali samo v tretjih državah;
 • veriženje storitev – magična beseda »prefakturiranje«;
 • vpliv »prefakturiranja« storitev na davčno osnovo za namene DDV.
5. DOHODNINSKA KOVNICA KAPITALA

Predavatelj:
Matjaž Kodrič, davčni svetovalec

 • osnovni pojmi in pravila obdavčitve odsvojitve deleža – davčni zavezanec, dobiček iz kapitala, davčna osnova, odlog ugotavljanja davčne obveznosti …;
 • prodaja deleža pridobljenega z vplačilom, nakupom, podaritvijo ali dedovanjem;
 • prodaja deleža pridobljenega pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe;
 • izplačilo deleža zaradi likvidacije družbe po skrajšanem postopku;
 • način plačevanja dohodnine od dobička iz kapitala skladno s spremembami ZDavP-2I – napoved, rok za vložitev, rok za izdajo odmerne odločbe;
 • dostava kontrolnih podatkov FURS skladno s spremembami ZDavP-2I.
6. REZIDENTSTVO FIZIČNIH OSEB V SLOVENIJI

Predavatelj:
Damjan Pal, davčni svetovalec

 • opredelitev kriterijev za rezidentstvo fizičnih oseb po ZDoh-2;
 • (ne)rezidentstvo kot ugodnost/pravica za nižjo obdavčitev;
 • rezident države pogodbenice za namene KIDO;
 • uveljavljanje ugodnosti/pravic iz KIDO;
 • spremenjena slovenska upravno-sodna praksa;
 • obveznosti slovenskega/tujega delavca zaposlenega v tujini/Sloveniji;
 • primeri različnih dohodkov slovenskega/tujega delavca in davčne obveznosti v Sloveniji.
7. DAVČNI ODTEGLJAJ PO ZDDPO-2

Predavateljica:
Mira Roppa, davčna svetovalka

 • opredelitev pojma davčnega odtegljaja/davka na viru (»withholding tax«);
 • kateri dohodki so podvrženi odtegljaju;
 • izplačilo dividend slovenskega rezidenta v tujino (EU, tretje države) na primerih;
 • izplačilo obresti v tujino (povezani osebi v EU/ Direktiva, ostalim);
 • primer tanke kapitalizacije (obresti od presežka posojil);
 • postopkovni načini izvedbe davčnega odtegljaja za navedene zvrsti dohodkov – obravnavane primere.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano tematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih.

KRAJ IN DATUM IZVEDBE SEMINARJA TER HOTELSKE STORITVE

TERME KRKA
HOTEL ŠPORT**** (Otočec)
Dvorana Optimus
Grajska cesta 2, 8222 Otočec

Od četrtka - 14.04.2016 s pričetkom ob 09.30 uri
do petka - 15.04.2016 z zaključkom ob 14.30 uri.


Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo sob na elektronski naslov:
booking@terme-krka.si; ali telefon: 08 20 50 300.

Za zagotovitev sobe udeleženca izobraževanja v izbranem hotelu je potrebno rezervacijo izvršiti najkasneje do 04.04.2016 – po tem datumu se rezervacije potrjujejo glede na še razpoložljive kapacitete.

Pri izvedbi rezervacije sob navedite, da ste udeleženec seminarja ZDRAV DAVČNI DUH (BILANS) zaradi že izvedenih rezervacij sob. Hotelske storitve niso vključene v ceno izobraževanja – rezervacijo morate izvršiti sami.

Cene so informativne in veljajo po osebi/dan za storitev - nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v termalne bazene Term Krka, brezplačni internet v vseh hotelskih in seminarskih prostorih.

HOTEL ŠPORT**** (Otočec) enoposteljna soba dvoposteljna soba
51,80€
nočitev z zajtrkom
36,80€
nočitev z zajtrkom

Doplačilo turistične takse 1,27€/osebo na noč.

PODROBNEJŠI URNIK IZOBRAŽEVANJA

ČETRTEK, 14.04.2016

IZOBRAŽEVALNI DEL
09.00 - 09.30 Registracija udeležencev izobraževanja
09.30 – 09.35 Pozdravni nagovor in predstavitev poteka 19. srečanja članov Kluba davkoplačevalcev in 14. srečanja članov (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev ter ostalih udeležencev
09.35 – 10.45 Predavanje
ga. Petra Mlakar – KAKO DELATI IN OBDRŽATI POKOJNINO
10.45 – 12.00 Predavanje
g. Damjan Pal – REZIDENTSTVO FIZIČNIH OSEB V SLOVENIJI
12.00 – 13.00 Odmor in pogostitev (kosilo v hotelu)
13.00 – 14.15 Predavanje
ga. Mira Roppa – DAVČNI ODTEGLJAJ PO ZDDPO-2
14.15 – 15.30 Predavanje
g. Matjaž Kodrič – DOHODNINSKA KOVNICA KAPITALA

RAZVEDRILNI DEL
16.45 Zbor pred hotelom in odhod na krajši sprehod do ...
17.00 Družabni del srečanja v družbi graščaka, dvorjanov, vitezov ....
Tudi na Otočcu zagotavljamo nepozabni družabni del srečanj. S pomočjo časovnega stroja nas bodo sprejeli graščak in dvorjani, ubranili bomo grad pred napadi roparskih vitezov, praznovali zmago z renesančnim plesom, se gostili po srednjeveško ob jedači in pijači z ustrezno srednjeveško glasbeno spremljavo, »zažigal« bo tudi ognjeni Luc ….

PRIPOROČILO: Za navedeno »srednjeveško druženje« priporočamo lahkotna, topla, sproščena oblačila in obutev – glede na predvideno vremensko napoved.
19.30 - 22.30 Večerja in večerna zabava – druženje z graščakom, dvorjani …

PETEK, 15.04.2016

IZOBRAŽEVALNI DEL
09.30 - 10.45 Predavanje
g. Kristijan Anton Kontarščak – PASTI INSOLVENTNOSTI DOLŽNIKA
10.45 - 12.00 Predavanje
g. Aleš Budja – MAJHNE OBLIGACIJSKE SKRIVNOSTI
12.00 - 13.00 Odmor in pogostitev (okrepljen »odmerek«)
13.00 - 14.30 Predavanje
g. Damijan Špes – DDV VERIŽENJE BLAGA IN STORITEV


Zaključek srečanja s povabilom na 20. srečanje (2017).

Pridržujemo si pravico spremembe urnika, tako glede vsebine in razporeditve posameznih tem po posameznih dnevih kot družabnega dela srečanja. Spremembe se izvedejo samo v primeru »višje sile« (bolezni predavateljev, vremenske razmere …).

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA ("ALL INCLUSIVE")

Kotizacija za udeleženca vključuje:
- izobraževanje po urniku, obsežno gradivo izobraževanja;
- 1. dan: pogostitve med odmori, kosilo, družabni del srečanja z grajsko gospodo, večerja in večerna zabava;
- 2. dan: pogostitve med odmori z okrepljenim “odmerkom” pred odhodom.

300,00 EUR
350,00 EUR
400,00 EUR
500,00 EUR
za člane DELUX kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane SUPER/DDV kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
za člane kluba
davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo izobraževanja.

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijavo lahko izvedete - s pomočjo elektronske prijavnice:
• na spletnih straneh www.SuperDavki.com (samo člani DELUX/Super kluba davkoplačevalcev);
• na spletnih straneh www.DDVpoznavalec.si (samo člani DDV kluba davkoplačevalcev);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (vsi ostali); ali
• telefax (02) 23 111 20; 23-111-21.

Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).