krpan in druščina postani član

Vabimo vas na tradicionalno davčno izobraževalno srečanje

DAVČNI GLADIATORJI - 2-dnevni izobraževalni seminar


 

"AB IMO PECTORE" - HVALA ZA DO SEDAJ IZKAZANO ZAUPANJE

Za pravice davkoplačevalskih plebejcev in korektno izvajanje davčnih predpisov s strani patricijev se borimo že več kot dve desetletji kot “uporniški davčni gladiatorji”.

Vrhunski predavatelji vas bodo na strokoven in praktičen način opozorili na množico davčnih pasti ter skušali preprečiti, da ne končate v davčni areni zaradi samovolje patricijev ali nepoznavanja davčnih predpisov. Obljubljamo tudi nepozaben družabni del srečanja, ki ga bomo doživeli v družbi pravih Rimljanov.

TEME IZOBRAŽEVANJA

I. 70% “KAZENSKA” OBDAVČITEV

Predavateljica:
Petra Mlakar,
davčna svetovalka

 1. 68.a člen ZDavP-2 = “alfa in omega” kazenske obdavčitve:
  • pasti življenja z gotovino;
  • kdaj se prične postopek?;
  • opredelitev udeleženca postopka;
  • opredelitev temelja postopka;
  • obdavčitev za 10 let nazaj!?;
  • posebna odmera davka s cenitvijo s strani davčnega organa je dovolj, da z verjetnostjo izkaže svojo trditev!?;
  • kako dokazovati in dokazati vir za potrošnjo?;
 2. praktični primeri ter sodna praksa.
II. TANKA KAPITALIZACIJA

Predavateljica:
Mira Roppa,
davčna svetovalka

 • opredelitev vsebine tanke kapitalizacije;
 • priznavanje/nepriznavanje odhodkov iz naslova obresti pri presežkih posojil lastnikov (fizičnih in pravnih oseb);
 • kdo se všteva v krog oseb, ki jih je treba pri izračunu obresti upoštevati?;
 • najem in hkratno dajanje posojila povezani osebi – kaj še moramo paziti!;
 • prikrito izplačilo dobička in davčni odtegljaj;
 • praktični primeri.
III. IN DDV VERITAS?

Predavatelj:
mag. Damijan Špes,
davčni svetovalec

 1. razdrtje pogodb o finančnem najemu:
  • ali lahko leasingodajalec popravlja obračunani DDV?;
  • ali mora leasingojemalec popraviti odbitek DDV?;
  • obeta se prva sodba Sodišča EU za Slovenijo – kakšne so napovedi?;
 2. prodaja blaga ali prenos podjetja – veliko napak v Sloveniji;
 3. kršitve evropskih pravil s področja DDV:
  • pri odpravi »napak«;
  • pri izstopu iz sistema DDV;
  • z množico pojasnil davčnega organa ...
IV. AKROBACIJE S PODROČJA DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE

Predavateljica:
Helena Polič Kosi,
odvetnica

 1. sklenitev pogodbe o zaposlitvi:
  • smo pozabili na kolektivno pogodbo ...? pravne podlage za delovno razmerje;
  • kateri akti so obvezni za delodajalca?;
  • “outsorcing” delovne sile – delovno razmerje ali s.p.;
 2. odpoved pogodbe o zaposlitvi – redna in izredna:
  • odpoved v času poskusnega dela;
  • kako odpovemo pogodbo o zaposlitvi invalidu;
  • poslovni razlog za odpoved;
 3. najnovejša sodna praksa s področja delovnih razmerij.
V. PRAVNA VARNOST ZAVEZANCEV ZA DAVEK?!

Predavatelj:
dr. Aleš Kobal

 • davčni zavezanec med tnalom in nakovalom posameznih ukrepov FURS;
 • zagotavljanje pravne varnosti kot ena izmed nalog (pravne) države;
 • problematika zagotavljanja predvidljive in transparentne davčne zakonodaje in njenih sprememb;
 • zagotavljanje pravne varnosti v okviru davčnega postopka;
 • pravna sredstva in njihova pravilna uporaba s strani davčnega zavezanca;
 • analiza najuporabnejše sodne prakse s področja zagotavljanja ”pravne varnosti”.
VI. PREKRŠKI IN KAZNIVA DEJANJA NA PODROČJU DAVKOV

Predavatelj:
Miha Šošić,
univ.dipl.prav.

 • kdaj davčni prekršek preraste v kaznivo dejanje davčne zatajitve?;
 • temeljne razlike med prekrškovnim in kazenskim postopkom;
 • način pregona davčnih zatajitev – prekrškovni postopek učinkovitejše sredstvo od kazenskega?;
 • kazenska odgovornost davčnih svetovalcev in računovodij – pomoč, napeljevanje, sostorilstvo;
 • kazenskopravni »compliance« za davčne svetovalce in računovodje;
 • uveljavljanje neplačanih davčnih obveznosti v kazenskem postopku.
VII. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA »OD PONCIJA DO PILATA«

Predavatelj:
Matjaž Kodrič,
davčni svetovalec

Primeri obravnave po SRS (2006) in ZDDPO-2:
 1. davčne pasti (ne)povezanosti ZDDPO-2 s SRS (2006) – priznavanje odhodkov po pravilih SRS ali po specialnih pravilih ZDDPO-2?;
 2. problematika razvrščanje OOS – objekti in deli objektov, šotori in kontejnerji, drobni inventar;
 3. začetno računovodsko merjenje in amortizacija OOS:
  • opredelitev nakupne cene – posebnosti;
  • razporejanje nabavne vrednosti na dele in načini obravnave posameznih delov;
  • stroški v zvezi z OOS;
  • metoda amortiziranja, amortizacijske stopnje;
  • začetek in konec amortiziranja, preostala vrednost;
 4. popravki napak pri OOS.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano tematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih.

KRAJ IN DATUM IZVEDBE SEMINARJA TER HOTELSKE STORITVE

TERME PTUJ
GRAND HOTEL PRIMUS ****
Kongresna dvorana Tacit
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

Od četrtka – 9.4.2015 s pričetkom ob 9.30 uri
do petka - 10.4.2015 z zaključkom ob 15.00 uri.


Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo sob na elektronski naslov:
natasa.oresek@terme-ptuj.si ali fax 02 74 94 524.
Dodatne informacije – telefon 02 749 45 00.

Za zagotovitev sobe udeleženca izobraževanja v hotelu je potrebno rezervacijo izvršiti do 23.03.2015 – po tem datumu se rezervacije potrjujejo glede na še razpoložljive kapacitete.

Pri izvedbi rezervacije sob navedite, da ste udeleženec seminarja DAVČNI GLADIATORJI zaradi že izvedenih rezervacij sob. Hotelske storitve niso vključene v ceno izobraževanja – rezervacijo morate izvršiti sami.

Cene so informativne in veljajo po osebi/dan za nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v hotelske bazene Vespasianus ter vstop v Termalni park (bazeni, savne), Wi-Fi v sobi.


GRAND HOTEL PRIMUS **** enoposteljna soba dvoposteljna soba
69,00€
nočitev z zajtrkom
55,00€
nočitev z zajtrkom

Doplačilo turistične takse 1,01€/osebo na noč.
Doplačilo prijavnine 1,00€/bivanje/oseba.

PODROBNEJŠI URNIK IZOBRAŽEVANJA

ČETRTEK, 09.04.2015

IZOBRAŽEVALNI DEL
09.00 - 09.30 Registracija udeležencev izobraževanja
09.30 – 09.35 Pozdravni nagovor in predstavitev poteka 18. srečanja članov Kluba davkoplačevalcev in 13. srečanja članov (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev ter ostalih udeležencev
09.35 – 10.45 Predavanje
ga. Petra Mlakar – 70% »Kazenska« obdavčitev
10.45 – 12.00 Predavanje
ga. Helena Polič Kosi – Akrobacije s področja delovnopravne zakonodaje
12.00 – 13.00 Odmor in pogostitev (kosilo v hotelu)
13.00 – 14.15 Predavanje
ga. Mira Roppa – Tanka kapitalizacija
14.15 – 15.30 Predavanje
G. Matjaž Kodrič – Opredmetena osnovna sredstva »od Poncija do Pilata«

RAZVEDRILNI DEL
16.45 Zbor pred hotelom in odhod
17.00 Družabni del srečanja v družbi pravih Rimljanov.
Na Ptuju bomo obujali dva tisoč let stare rimske zgodbe, ki temeljijo na najmogočnejšem obdobju v zgodovini najstarejšega slovenskega mesta.
Rimska oblačila (tudi za vas?), šotori, legionarji, baldahini, obrtniki (lončarji, usnjarji, peki), vestalke, sužnji … pokušina rimskih jedi, vina molsum … vse to in še več za pokušino in obujanje stare rimske zgodbe.

(PRIPOROČILO: Za navedeno »rimsko druženje« priporočamo lahkotna, topla, sproščena oblačila in obutev – glede na predvideno vremensko napoved).
19.30 Vrnitev v hotel.
Večerja in večerna zabava – tudi s popestritvijo

PETEK, 10.04.2015

IZOBRAŽEVALNI DEL
09.30 - 10.45 Predavanje
g. Aleš Kobal – Pravna varnost zavezancev za davek
10.45 - 12.00 Predavanje
g. Miha Šošić – Prekrški in kazniva dejanja na področju davkov
12.00 - 13.00 Odmor in pogostitev (okrepljen »odmerek«)
13.00 - 15.00 Predavanje
g. Damijan Špes – In DDV veritas?


Zaključek srečanja s povabilom na 19. srečanje (2016).

Pridržujemo si pravico spremembe urnika, tako glede vsebine in razporeditve posameznih tem po posameznih dnevih kot družabnega dela srečanja. Spremembe se izvedejo samo v primeru »višje sile« (bolezni predavateljev, vremenske razmere …).

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Kotizacija za udeleženca vključuje:
- izobraževanje po urniku, obsežno gradivo izobraževanja;
- 1. dan: pogostitve med odmori, kosilo, družabni del srečanja z Rimljani, večerja in večerna zabava;
- 2. dan: pogostitve med odmori z okrepljenim “odmerkom” pred odhodom.

300,00 EUR
350,00 EUR
400,00 EUR
500,00 EUR
za člane DELUX kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane SUPER/DDV kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
za člane kluba
davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo izobraževanja.

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijavo lahko izvedete - s pomočjo elektronske prijavnice:
• na spletnih straneh www.SuperDavki.com (samo člani DELUX/Super kluba davkoplačevalcev);
• na spletnih straneh www.DDVpoznavalec.si (samo člani DDV kluba davkoplačevalcev);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (vsi ostali); ali
• telefax (02) 23 111 20; 23-111-21.

Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).