krpan in druščina postani član

Obiščite praktično davčno akademijo:

mala & velika davčna akademija

V Mariboru in Ljubljani

 

Uresničujemo vaše želje.

3332 obiskanih tem v šestih izvedbah DAVČNE ŠOLE in 1205 obiskanih tem v dveh izvedbah DAVČNE AKADEMIJE je obveza in zaveza, da v letu 2014 nadgradimo, osvežimo in obudimo DAVČNO AKADEMIJO.

Izbrane teme s področja DDPO, podjetnikovega kapitala, prava za računovodje/revizorje/davčne svetovalce, davčnega postopka in dohodnine s praktičnimi primeri podajajo množico rešitev in odgovorov na aktualna vprašanja in dileme davčnih zavezancev. Davčna akademija predstavlja ustrezno nadgradnjo in osvežitev vašega znanja, pridobljenega v naši davčni šoli ali v poslovni praksi. Davčna akademija 2014 – predavatelji iz prakse za praktične slušatelje!

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME:

TEMA A: ZDDPO-2 (Maribor - 09.10.2014; Ljubljana - 08.10.2014)

DDPO SKOZI NAJPOMEMBNEJŠE POSTAVKE

Predavateljica:
Mira Roppa, davčna svetovalka

 1. Prevrednotenja, davčne in ekonomske posledice:
  • Nepremičnine;
  • Oprema;
  • Zaloge;
 2. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi – novost v 2014 – evidentiranje in davčne posledice;
 3. Posojila oz. obresti med povezanimi osebami + tanka kapitalizacija;
 4. Davčni odtegljaj – slovenska zakonodaja, mednarodne pogodbe, primeri;
 5. Prisilne poravnave, stečaji – davčne posledice in potrebna dejanja;
 6. Olajšave za 2014 s poudarkom na regionalnih olajšavah;
 7. Vrstni red koriščenja različnih olajšav za namene DDPO;
 8. Poslovna enota nerezidenta v Sloveniji;
 9. Sodna in davčna praksa.

TEMA B: Kapital s.p.-ja (Maribor - 14.10.2014; Ljubljana - 16.10.2014)

DOHODNINSKI SPEKTER PODJETNIKOVEGA KAPITALA

Predavatelj:
Matjaž Kodrič, samostojni davčni svetovalec

 1. Pravni okvir dohodninske obravnave podjetnikovega kapitala (SRS 39, ZDoh-2, ZDavP-2);
 2. Začetek opravljanja dejavnosti – prenosi iz gospodinjstva v podjetje;
 3. Opravljanje dejavnosti – prenosi iz gospodinjstva v podjetje in iz podjetja v gospodinjstvo;
 4. Prenehanje opravljanja dejavnosti brez prenosa podjetja/statusnega preoblikovanja – prenosi iz podjetja v gospodinjstvo;
 5. Vrste prenosov podjetja in statusnegapreoblikovanja fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost;
 6. Obravnava prenosa podjetja podjetnika na drugo fizično osebo skladno z ZGD-1;
 7. Obravnava statusnega preoblikovanja podjetja podjetnika v kapitalsko družbo skladno z ZGD-1;
 8. Obravnava prenosov podjetja, ki ne potekajo po ZGD-1;
 9. Drugi postopki prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika;
 10. Sodna praksa.

TEMA C: Pravo za ... (Maribor - 21.10.2014; Ljubljana - 23.10.2014)

PRAVO ZA RAČUNOVODJE, REVIZORJE IN DAVČNE SVETOVALCE

Predavateljica:
Helena Polič Kosi, odvetnica

 1. Obligacijsko pravo (OZ):
  • Nastanek obveznosti (pogodba, škoda in predpostavke odškodninske odgovornosti);
  • Učinki obveznosti (upnikove pravice in dolžnikove obveznosti);
  • Izpolnitev in drugi načini prenehanja obveznosti;
  • Denarne obveznosti;
  • Kaj od obligacijskopravne zakonodaje mora/naj pozna računovodja?;
  • Odgovornost računovodje pri delu s strankami;
 2. Izvršilno pravo (ZIZ):
  • Postopek prisilne izterjave;
  • Predlog za izvršbo;
  • Postopek po izdanem sklepu o izvršbi;
  • Zavarovanje po ZIZ;
  • Izterjava dolga v tujini;
  • Izvršilni in insolvenčni postopek;
  • Kaj od izvršilnopravne zakonodaje mora/naj pozna računovodja?;
 3. Delovno pravo (ZDR-1):
  • Definicija in nastanek delovnega razmerja;
  • Opravljanje dela po drugih pravnih podlagah;
  • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja;
  • Prenehanje delovnega razmerja (odpoved pogodbe o zaposlitvi);
  • Odgovornost iz delovnega ali drugega obligacijskopravnega razmerja (obligacijskopravna, delovnopravna, kazenskopravna);
  • Kaj od delovnopravne zakonodaje mora/naj pozna računovodja?

TEMA D: ZDavP-2 (Maribor - 04.11.2014; Ljubljana - 06.11.2014)

DAVČNI POSTOPEK OPERATIVNO

Predavatelj:
dr. Aleš Kobal, docent

 1. Načela davčnega postopka:
  • Najpomembnejša načela ZDavP-2 in ZUP v luči zagotavljanja zakonitosti obdavčevanja;
  • Načelo materialne resnice kot temeljno načelo zakonitosti delovanja;
  • Načelo varstva pravic strank in javnih koristi;
  • Preiskovalno načelo in sodelovalna dolžnost zavezancev;
  • Posledice kršitev posameznih načel davčnega prava;
 2. Klasični postopki DIN:
  • Predpisi, ki urejajo postopke DIN;
  • Davčna obveznost in njeno ugotavljanje v postopkih DIN;
  • Začetek postopka DIN in posamezna procesna dejanja strank in organov;
  • Pooblastila inšpektorjev v postopku DIN;
  • Davčni ugotovitveni postopek;
  • Izpolnitev obveznosti, ugotovljenih v postopku DIN;
  • Prenehanje davčne obveznosti, tek rokov, zastaranje, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje, obnova postopka ...;
 3. Ostali davčni postopki:
  • Postopek davčne preiskave in njegove posebnosti;
  • Postopki cenitve davčne osnove – odločanje na podlagi verjetno izkazanih dejstev;
  • Prijava premoženja in odmera davka od nepojasnjenega prirasta premoženja.

TEMA E: ZDoh-2 (Maribor - 11.11.2014; Ljubljana - 13.11.2014)

DOHODKI FIZIČNIH OSEB ZA OBDAVČITEV IN PORABO

Predavateljica:
Petra Mlakar, davčna svetovalka

 1. Davčne posledice trenda "beg možganov iz Slovenije« in »potrebe po tujih možganih" v Sloveniji (rezidentstvo, vprašalnik o prihodu/odhodu, ureditev statusa, plača, povračila stroškov, plačevanje prispevkov in dohodnine);
 2. Večna dilema – ali se nagrajevanje zaposlenih bolj pozna pri njihovi učinkovitosti dela ali bolj v polnjenju proračuna?:
  • Davčna obremenitev plač, pasti povračil (potnih) stroškov pri delu, bonitete, REK- 1, kaj razkrivamo DURS-u?;
  • Opcijsko nagrajevanje zaposlenih doma in preko tujega lastnika?;
  • Možnosti nagrajevanja brez obdavčitve – kje smo z udeležbo delavcev pri dobičku?;
 3. Odpravnine na delovno-pravni, davčni in prispevkovni način (ob upokojitvi, prekinitvi delovnega razmerja, poteku pogodbe za določen čas) in odškodnine kot prikrit način izplačila odpravnine ali drugega dohodka;
 4. Lahko upokojenci sploh še delajo in če – koliko časa, kdaj in za koliko denarja (izplačila dohodkov in vpliv na pokojnino, upokojenec kot pogodbeni sodelavec, upokojenec pri opravljanju funkcije);
 5. Občasno delo študentov – »vsako delo šteje«?! – spremembe na področju omejitev in obremenitev študentskega dela, dovoljeni obseg dela, omejitve pri delu študentov, koliko dodatnih prispevkov?;
 6. Avtorsko delo ali premoženjska pravica – razlike v vsebinski opredelitvi, razlike pri obdavčitvi in prispevkih, izvajalec/imetnik je tujec – uporaba KIDO, socialnih sporazumov?;
 7. Dohodninska obravnava lastnega deleža in izstopa družbenika;
 8. Sodna praksa in kaj se nam – v davčnem smislu – obeta v prihodnje.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je glede na obravnavano tematiko namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih.

Razlikovanje Male in Velike DAVČNE AKADEMIJE

MALA DAVČNA AKADEMIJA

 • slušatelj poljubno izbere do 3 ponujene teme
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja
 • kotizacija se določi v soodvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; manjše število izbranih tem = višja cena za posamezno temo

VELIKA DAVČNA AKADEMIJA

 • slušatelj poljubno izbere 4 ali 5 ponujenih tem
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; večje število izbranih tem = nižja cena za posamezno temo

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DAVČNE AKADEMIJE

MARIBOR
Hotel CITY Maribor

Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
(center mesta)
Četrtek, 09. 10. 2014 – tema A (ZDDPO-2)
Torek, 14. 10. 2014 – tema B (Kapital s.p.-ja)
Torek, 21. 10. 2014 – tema C (Pravo za ...)
Torek, 04. 11. 2014 – tema D (ZDavP-2)
Torek, 11. 11. 2014 – tema E (ZDoh-2)

Izvajanje vsake izmed tem traja
od 9.00 do (predvidoma) 15.00 ure

LJUBLJANA
BTC d.d. – Kristalna palača

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
(zraven stolpnice v BTC-ju)
Sreda, 08. 10. 2014 – tema A (ZDDPO-2)
Četrtek, 16. 10. 2014 – tema B (Kapital s.p.-ja)
Četrtek, 23. 10. 2014 – tema C (Pravo za ...)
Četrtek, 06. 11. 2014 - tema D (ZDavP-2)
Četrtek, 13. 11. 2014 – tema E (ZDoh-2)

Izvajanje vsake izmed tem traja
od 9.00 do (predvidoma) 15.00 ure

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje: 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezno pogostitev med odmori znaša:

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
5 tem
DELUX klub davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€ 585,60€ 671,00€
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€ 658,80€ 762,50€
KLUB davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€ 732,00€ 854,00€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€ 829,60€ 976,00€

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA


Primer A izračuna kotizacije:
izbranih 5 tem (velika davčna akademija 2014), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 671,00 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 550,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo = 110,00 EUR).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani 2 x 2 temi (2x mala davčna akademija 2014), 1 slušatelj je član SUPER kluba davkoplačevalcev, 1 slušatelj je član KLUBA davkoplačevalcev = skupna kotizacija 793,00 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 650,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo = 162,50 EUR).

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe BILANS TRADE d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0017249923 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549512 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV kluba);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice; ali
• telefax (02) 23 111 20; 23-111-21.

Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si potrebno plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, SUPER PLUS (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO ...).