krpan in druščina postani član
Tema Dodano Št. komentarjev
Cesar v času dobrih pričakovanj koraka v leto 2012 23.12.2011 0
Cesar gre zaradi nujnosti ureditve razmer v akcijo še pred zaključkom leta 21.12.2011 0
Delovno in davčno obarvana seja vlade 09.12.2011 0
Cesar o izmenjavi podatkov o neposrednih davkih med DURS in davčno upravo Nizozemske in o trgu finančnih instrumentov 02.12.2011 0
Cesar pripravlja zahtevo ocene ustavnosti ZGD-1E in predlog začasnega zadržanja izvajanja določb ter daje soglasje k Rebalansu finančnega načrta ZPIZ 25.11.2011 0
Brdavsi še vedno zmedeni, vendar brez opravičila! 18.11.2011 1
Ljubljana razprodana - Tema B - DOHODKI IZ POSLOVODENJA OD 001 DO 040 (dohodninski maraton) 13.11.2011 2
Dohodninski maraton - Tema B - DOHODKI IZ POSLOVODENJA od 001 ali 040 - lokacija Ljubljana le še nekaj prostih mest! 09.11.2011 0
Obrazca DDV-O ne boste mogli oddati (vsaj) do 11.11.2011! 08.11.2011 1
Vlada o upravičencih do donacij za 2011, Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Sklepu o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev in zeleni davčni reformi 28.10.2011 0
Cesar o davčnem postopku, avtorskih in podjemnih pogodbah ter o KIDO z Gruzijo 24.10.2011 0
NOVA ANKETA - težave na davčnem področju 20.10.2011 0
DDV ISKRICE 2011 - že tretja lokacija izvedbe seminarja razprodana, tokrat CELJE! 10.10.2011 0
DDV ISKRICE 2011 - lokacija KRANJ RAZPRODANA! 09.10.2011 0
Seminar DDV ISKRICE 2011 - za lokaciji KRANJ in CELJE le še nekaj prostih mest! 06.10.2011 0
Sprememba ZDDV-1 "novela E" objavljena v Uradnem listu RS! 05.10.2011 0
Prikaz sklicev za plačevanje dajatev (za zasebnike) smo posodobili 02.10.2011 0
Določen nov termin za lokacijo Maribor 2 - veza seminar DDV ISKRICE 2011! 26.09.2011 0
SPREMEMBE ZDDV-1 SPREJETE! 25.09.2011 1
Seminar DDV ISKRICE 2011 - lokacija Maribor 06.10.2011 - RAZPRODANO! 22.09.2011 0
Seminar DDV ISKRICE 2011 - za Maribor le še nekaj prostih mest! 21.09.2011 0
Cesar sprejema in popravlja zakonodajo – ZR, popravek ZPreZP, KIDO z Iranom 16.09.2011 0
DDV ISKRICE 2001 - lokacija Maribor že 50% zasedenost! 14.09.2011 0
NOVI RAČUNI ZA VPLAČILA DAVKOV! 14.09.2011 0
Ministrstvo za finance "komunicira" z ekonomistom dr. Jože P. Damjanom o kulturi dialoga! 08.09.2011 8
NOVA ANKETA - vsebinsko in oblikovno spremenjena spletna stran Davkoplačevalci.com 05.09.2011 0
BRDAVSI V ŽALCU NA NOVI LOKACIJI! 03.09.2011 0
KRPAN V NOVIH OBLAČILIH - kmalu! 30.08.2011 0
Kako visok je dolg do Cesarja in ukrepi, ki jih bo sprejel do tistih, ki poslujejo z gotovino. 26.08.2011 0
NOVA ANKETA - dopustniški čas 22.08.2011 0
NOVA ANKETA - plače v računovodstvu 08.08.2011 0
Ali boste DURS-u "zašpecali svoje kupce"?? 04.08.2011 0
NOVA ANKETA - Za preverjanje veljavnosti identifikacijskih številk za namene DDV davčnih zavezancev na območju Unije se poslužujem: 25.07.2011 0
AJPES o pravilih 4. kroga obveznega pobota 19.07.2011 0
Cesar želi stopiti na prste davčnim zavezancem, ki davke utajujejo pri poslovanju z gotovino 18.07.2011 0
Ponovno tehtanje cesarjeve vreče 15.07.2011 0
Cesar bo tudi od odvetnikov izterjal, kar mu gre 12.07.2011 0
NOVA ANKETA - Menite, da bi uvedba davka na bilančno vsoto bank, kot ukrep za sanacijo posledic finančne in gospodarske krize, pospešil posojila gospodarstvu? 11.07.2011 0
Cesar o upravičencih do donacij in povprečenju pri dohodnini ter odvzemu premoženja nezakonitega izvora (obrnjeno dokazno breme v davčnih postopkih) 08.07.2011 0
Cesar predlaga spremembe in dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost in ureja izmenjavo davčnih informacij z Luksemburgom 24.06.2011 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE zapoveduje kršitev določil ZPreZP! 23.06.2011 0
NOVA ANKETA - Regres za leto 2011 smo oziroma bomo izplačali v višini: 20.06.2011 0
Tehnične težave brdavsov - predložitev obrazca DDV-O! 19.06.2011 0
NOVA ANKETA - Ali vas izvajanje Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) omejuje pri načrtovanju dopusta? 06.06.2011 0
Brdavsi so vam vložili v vaš potni nabiralnik 01.06.2011 0
Pester nabor predlogov, poročil in mnenj vlade RS 30.05.2011 0
(NE)EVROPSKO DDV VSTAJENJE - seminar v Mariboru razprodan! 26.05.2011 0
(NE)EVROPSKO DDV VSTAJENJE - le še nekaj prostih mest! 25.05.2011 0
NOVA ANKETA - Za širše/poglobljeno razumevanje obdavčitve z DDV v Sloveniji in EU se poslužujem tudi: 23.05.2011 0
Po mnenju vlade se plače in nadomestila plač ne morejo šteti med prednostne terjatve v postopku prisilne poravnave 20.05.2011 0
Koristne informacije za vse, ki bodo služili kruh v tujini 19.05.2011 0
Slovenija in Zvezna republika Nemčija bosta še učinkoviteje sodelovali pri preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju davčnih kršitev 18.05.2011 0
Evropska komisija bi modernizirala zastarelo direktivo o obdavčitvi energentov 16.05.2011 0
NOVA ANKETA - V skladu z ZPreZP prijavljanje denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot za stranke v našem računovodskem servisu (ne) opravljamo kot del naših storitev! 09.05.2011 0
Ali bodo Cesarjevi ukrepi povečali aktivnost bank na področju kreditiranja nefinančnega sektorja? 22.04.2011 0
Vlada ne nasprotuje odločitvi Litve, opaža učinke razvojne podpore Pomurju in sprejema programe za stabilizacijo slovenskega gospodarstva. 19.04.2011 0
KRPANOVA EKIPA ODHAJA! 12.04.2011 0
Cesar se opredeljuje v zvezi z nevtralno davčno obravnavo in napoveduje akcijo tožilstva v povezavi z nakupom luksuznih avtomobilov preko davčnih vrtiljakov 08.04.2011 0
OBDAVČITEV MALEGA DELA - obdavčitev z dohodnino 07.04.2011 0
Pojasnilo (odgovori na vprašanja) MF v povezavi z ZPreZP - verzija 06.04.2011 06.04.2011 0
Brez dlakocepljenja pri razliki do 1 evra 05.04.2011 0
NOVA ANKETA - Ali nov 66.a člen ZDDV-1 krši temeljno načelo DDV, t.j. načelo nevtralnosti? 04.04.2011 0
Ne, ni preveč – ni nesorazmernosti – zavezanec naj še naprej plačuje (vsaj) toliko 01.04.2011 0
Davčni vrtiljaki s področja DDV 29.03.2011 0
Cesar zapolnjuje vrzeli, ki so vplivale na nezadostno polnjenje njegove malhe 25.03.2011 0
NOVA ANKETA - zamujena priložnost za dvig splošne stopnje DDV? 21.03.2011 0
Cesar ne bo kršil svojih pravil, ki se nanašajo na davčno tajnost 18.03.2011 0
NOVA ANKETA - davčne blagajne v odvetništvu 07.03.2011 0
Cesarjevi žegni, mnenja in odgovori na davčnem področju, področju zaposlovanja, zavarovanja in gospodarskih družb 28.02.2011 0
ŠPIKOVA DAVČNA NEBESA - tradicionalno davčno izobraževanje! 27.02.2011 0
NOVA ANKETA - protiustavne posledice uveljavitve ZPIZ-2 21.02.2011 0
Cesar aktiven na področju preprečevanja dvojnega obdavčevanja, vzpodbujanja Pomurja in tihih družb 18.02.2011 0
Odbitki gor, odbitki dol 18.02.2011 0
NOVA ANKETA - predlog Vlade RS za izboljšanje plačilne discipline 07.02.2011 0
Nič ne bo z enako obdavčitvijo vseh davčnih rezidentov Slovenije 04.02.2011 0
Cesar sprejema nove in nove predloge, rešitve in stališča 28.01.2011 0
NOVA ANKETA - spremembe na področju DDV 26.01.2011 0
Brdavsi bodo postavili svoje blagajne pri davčnih zavezancih 21.01.2011 0
Rok za vložitev manjkajočih REK obrazcev oz. popravkov že vloženih je zadnji dan januarja tega leta 20.01.2011 0
Seminar Davčni obračun DDPO za leto 2010 - termin v MARIBORU - POLNO ZASEDEN 17.01.2011 0
Slamnata podjetja aktivna tudi na delovno-pravnem področju 14.01.2011 0
Seminar - Davčni obračun DDPO za leto 2010 - v MARIBORU le še nekaj prostih mest! 13.01.2011 0
NOVA ANKETA - sledenje spremembam na področju obdavčenja 10.01.2011 0
Nova knjiga v elektronski obliki DDVpoznavalec.si 2011! 06.01.2011 0