krpan in druščina postani član
Tema Dodano Št. komentarjev
NOVA ANKETA – božična oz. novoletna darila poslovnim partnerjem 25.12.2007 0
NOVA ANKETA – štipendiranje 18.12.2007 0
NOVA ANKETA – ločena obravnava sestavnih delov objektov 11.12.2007 0
SEMINAR - Davčni obračun DDPO za leto 2007 (na praktičen način) 10.12.2007 0
NOVA ANKETA – davčni vidik božičnih oz. novoletnih daril delavcem 03.12.2007 0
NOVA ANKETA – dohodek iz dejavnosti in normirani odhodki v letu 2008 27.11.2007 0
NOVA ANKETA – obračunavanje in izplačevanje povračil stroškov v zvezi z delom in na službenem potovanju 20.11.2007 0
NOVA ANKETA – način spremljanja pridobitne dejavnosti v društvu 23.10.2007 0
Mala in Velika Davčna šola (3) - RAZPRODANO 18.10.2007 0
NOVA ANKETA – »blokada« kartice zdravstvenega zavarovanja 15.10.2007 0
DDV ISKRICE - zahvala - HUMANITARNI NAMEN 10.10.2007 0
NOVA ANKETA – dajanje in prejemanje posojil družbenikom in delničarjem 09.10.2007 0
NOVA ANKETA – pogodba o poslovodenju 02.10.2007 0
DRUGA PONOVITEV MALE IN VELIKE DAVČNE ŠOLE - NOVEMBER 2007! 26.09.2007 0
NOVA ANKETA – oblikovanje rezervacij 25.09.2007 0
MALA in VELIKA DAVČNA ŠOLA (3) - druga ponovitev?? 24.09.2007 0
MALA IN VELIKA DAVČNA ŠOLA (2) - RAZPRODANO!!! 21.09.2007 0
NOVA ANKETA – poslovanje s povezanimi osebami 18.09.2007 0
PONOVITEV MALE IN VELIKE DAVČNE ŠOLE - NOVEMBER 2007! 11.09.2007 0
NOVA ANKETA – obračunavanje amortizacije za poslovne namene 11.09.2007 0
MALA IN VELIKA DAVČNA ŠOLA - RAZPRODANO!!! 10.09.2007 0
DDV ISKRICE - Maribor, Ljubljana, Kranj in Celje - POLNO ZASEDENI! 07.09.2007 0
MALA in VELIKA DAVČNA ŠOLA - mesec dni pred šolo tik pred 100% zasedenostjo! 05.09.2007 0
DDV ISKRICE - Maribor, Ljubljana, Kranj in Celje - POLNO ZASEDENI! 04.09.2007 0
NOVA ANKETA – izkazovanje osebnih motornih vozil med opredmetenimi osnovnimi sredstvi – uporaba za privatne namene – davčna obravnava uporabe za privatne namene 04.09.2007 0
NOVA ANKETA – dosežena raven izobrazbe in opravljanje računovodskih del 28.08.2007 0
NOVA ANKETA – odbitni delež 21.08.2007 0
NOVA ANKETA – plačevanje storitev/obresti osebam iz držav, razen držav članic EU, s stopnjo obdavčitve dobička nižjo od 12,5% 14.08.2007 0
NOVA ANKETA – bruto plača za delo v računovodstvu 07.08.2007 0
NOVA ANKETA – način vodenja DDV evidenc 31.07.2007 0
NOVA ANKETA – napovedi o možnem odstopu generalnega direktorja DURS 24.07.2007 0
NOVA ANKETA – sankcije za storjen davčni prekršek 17.07.2007 0
NOVA ANKETA – pošiljanje obrazcev DDV-O na poseben-enoten poštni predal 10.07.2007 0
NOVA ANKETA - ohranitev znižane stopnje DDV za gradnjo, obnovo in vzdrževanje stanovanj 27.06.2007 0
NOVA ANKETA – izdaja 900.000 odločb o odmeri dohodnine do konca junij 2006 19.06.2007 0
NOVA ANKETA – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri zasebnikih in sprememba višine predhodne akontacije dohodnine 12.06.2007 0
NOVA ANKETA – davčni inšpekcijski nadzor in zastopanje po pooblaščencu 06.06.2007 0
ŠE TRI DNI DO SEMINARJA V KRANJU IN CELJU - PRIČAKOVANE SPREMEMBE NA PODROČJU DDV! 30.05.2007 0
NOVA ANKETA – knjigovodske evidence DURS 29.05.2007 0
ŠE TEDEN DNI DO SEMINARJA V KRANJU IN CELJU - PRIČAKOVANE SPREMEMBE NA PODROČJU DDV! 23.05.2007 0
NOVA ANKETA – pogostost davčnega inšpekcijskega nadzora 22.05.2007 0
NOVA ANKETA – vloga za odlog, obročno plačilo ali odpis davkov in/ali prispevkov 15.05.2007 0
NOVA ANKETA – vračilo preplačane akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti / DDPO za leto 2006 08.05.2007 0
NOVA ANKETA - ohranitev dohodkovnega položaja rezidentov Slovenije, ki delajo v Avstriji in sprememba Konvencije 24.04.2007 0
NOVA ANKETA – ZZVZZ-K in uvedba prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 5,35% za avtorske in podjemne pogodbe 17.04.2007 0
NOVA ANKETA – napoved za odmero dohodnine za leto 2006 in vpis podatka o namenitvi dela dohodnine za donacije 11.04.2007 0
NOVA ANKETA – vloga za znižanje višine obroka akontacije DDPO/ predhodne akontacije dohodnine 03.04.2007 0
JUBILEJNI DAVČNI CIRKUS - ŠE EN TEDEN! 27.03.2007 0
NOVA ANKETA – kakšen je izid vašega obračuna DDPO / DOHDEJ za leto 2006? 27.03.2007 0
NOVA ANKETA – AJPES in dopolnitev spletne aplikacije oz. Excelove datoteke 21.03.2007 0
NOVA ANKETA – izkazovanje podatkov v zap. 11 davčnega obračuna DDPO / DOHEJ za leto 2006 13.03.2007 0
NOVA ANKETA – način in roki oddaje davčnih obračunov obr. DDPO in obr. DOHDEJ 07.03.2007 0
NOVA ANKETA – uporabnost prve različice objavljenih programov za izdelavo davčnega obračuna DDPO in DOHDEJ 27.02.2007 0
Seminar - JUBILEJNI DAVČNI CIRKUS 21.02.2007 0
NOVA ANKETA – Vložitev napovedi za odmero dohodnine od odsvojitve vrednostnih papirjev in od obresti na denarne depozite 20.02.2007 0
NOVA ANKETA – program za izpolnjevanje obrazca davčnega obračuna 13.02.2007 0
SEMINAR - Davčni obračun (zasebniki) davka od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006 (na praktičen način) 06.02.2007 0
Še 5 dni do seminarja v Ljubljani - IZDELAVA DAVČNEGA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ZA LETO 2006 31.01.2007 0
NOVA ANKETA – uveljavljanje olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj 23.01.2007 0
Termin za Maribor RAZPRODAN - seminar - Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 (na praktičen način) 22.01.2007 0
LE ŠE NEKAJ PROSTIH MEST ZA SEMINAR V MARIBORU - Davčni obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2006! 19.01.2007 0
NOVA ANKETA – oddaja kontrolnih podatkov za odmero dohodnine 15.01.2007 0
SEMINAR - davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 - CE, LJ, KP, NG 09.01.2007 0
NOVA ANKETA - ocena roka oziroma datumov objave podzakonskih aktov k reformirani davčni zakonodaji 03.01.2007 0