krpan in druščina postani član
SAPORE VAPUM, GRADBENIŠTVO IN INVESTICIJE, D.O.O.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  96618132
 • Datum identifikacije za DDV:
  20.11.2012
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 • Matična številka zavezanca:
  6191720000
 • Finančni urad:
  FU Ljubljana
 • Datum in ura prejema zahteve:
  22.01.2020 / 11:31:43

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si