krpan in druščina postani član
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  94566895
 • Datum identifikacije za DDV:
  18.02.2016
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  91.020 Dejavnost muzejev
 • Matična številka zavezanca:
  5051819000
 • Finančni urad:
  FU Celje
 • Datum in ura prejema zahteve:
  28.03.2020 / 21:10:03

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si