krpan in druščina postani član
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA IN KERAMIČARSTVO, MIRSAD LJUBIJANKIĆ S.P.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  87659735
 • Datum identifikacije za DDV:
  26.06.2018
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  43.330 Oblaganje tal in sten
 • Matična številka zavezanca:
  6560806000
 • Finančni urad:
  FU Ljubljana
 • Datum in ura prejema zahteve:
  15.11.2019 / 07:41:37

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si