krpan in druščina postani član
INSTALACIJE SEVER SEVER MIRAN S.P.
 • Naslov zavezanca:
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  73461024
 • Datum identifikacije za DDV:
  01.07.1999
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
 • Matična številka zavezanca:
  5654222000
 • Finančni urad:
  FU Nova Gorica
 • Datum in ura prejema zahteve:
  28.03.2020 / 22:07:23

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si