krpan in druščina postani član
Število vseh zadetkov: 3
KULTURNO DRUŠTVO RADO SIMONITI
 • Naslov zavezanca:
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  62773372
 • Datum identifikacije za DDV:
  /
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 • Matična številka zavezanca:
  5927820000
 • Finančni urad:
  FU Nova Gorica
 • Datum in ura prejema zahteve:
  17.11.2019 / 07:18:02
BAR AC ZAHOD, STREŽBA PIJAČ, SABINA ŠERUGA S.P.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  59278200
 • Datum identifikacije za DDV:
  01.10.2019
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  56.300 Strežba pijač
 • Matična številka zavezanca:
  8510725000
 • Finančni urad:
  FU Ptuj
 • Datum in ura prejema zahteve:
  17.11.2019 / 07:18:02
GENIJ STORITVE, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, ALEŠ NAVOTNIK S.P.
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  17584345
 • Datum identifikacije za DDV:
  /
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • Matična številka zavezanca:
  3592782000
 • Finančni urad:
  FU Celje
 • Datum in ura prejema zahteve:
  17.11.2019 / 07:18:02

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si