krpan in druščina postani član
MAOP RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  55495036
 • Datum identifikacije za DDV:
  01.07.1999
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  62.010 Računalniško programiranje
 • Matična številka zavezanca:
  5286778000
 • Finančni urad:
  FU Ljubljana
 • Datum in ura prejema zahteve:
  22.02.2020 / 11:35:17

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si