krpan in druščina postani član
ŠIKI, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. - V STEČAJU
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  48891908
 • Datum identifikacije za DDV:
  15.11.2012
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Datum prenehanja ident. za namene DDV:
  (po 1. odstavku 80. člena ZDDV-1):
  07.06.2019
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  56.300 Strežba pijač
 • Matična številka zavezanca:
  6011942000
 • Finančni urad:
  FU Celje
 • Datum in ura prejema zahteve:
  26.02.2020 / 13:07:59

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si