krpan in druščina postani član
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  36339954
 • Datum identifikacije za DDV:
  /
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  91.020 Dejavnost muzejev
 • Matična številka zavezanca:
  1782681000
 • Finančni urad:
  FU Dravograd
 • Datum in ura prejema zahteve:
  14.12.2019 / 16:43:10

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si