krpan in druščina postani član
PARNAD TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., LJUBLJANA
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  32412711
 • Datum identifikacije za DDV:
  01.07.1999
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
 • Matična številka zavezanca:
  5342236000
 • Finančni urad:
  FU Ljubljana
 • Datum in ura prejema zahteve:
  27.01.2020 / 22:08:15

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si