krpan in druščina postani član
OKROGELNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  30544807
 • Datum identifikacije za DDV:
  01.02.2007
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
 • Matična številka zavezanca:
  1805649000
 • Finančni urad:
  FU Dravograd
 • Datum in ura prejema zahteve:
  21.11.2019 / 05:33:56

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si