krpan in druščina postani član
RANČ LANA BAR, STREŽBA PIJAČ, SLAVKO STRELEC S.P.
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  15992659
 • Datum identifikacije za DDV:
  /
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  56.300 Strežba pijač
 • Matična številka zavezanca:
  8503290000
 • Finančni urad:
  FU Ptuj
 • Datum in ura prejema zahteve:
  24.10.2019 / 05:05:19

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si