krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
2792 Jubilejna nagrada 10 let 264 1 17.10.2019 - 15:38 / Dušanka
2793 vračilo prispevkov za prvo zaposlitev 176 0 17.10.2019 - 15:23 / sp
2773 DDV in EU 269 5 17.10.2019 - 14:49 / silvija x
2791 DDV in EU 175 1 17.10.2019 - 14:49 / Uredništvo
2789 vračilo prispevkov po 157 čl ZPIZ 149 0 17.10.2019 - 13:44 / REK1
2786 identifikacija za namene DDV 117 1 17.10.2019 - 13:16 / Neža
2788 Tromesečnik in RP-O 193 2 17.10.2019 - 12:05 / poletje
2784 dobava blaga fizični osebi 144 1 17.10.2019 - 11:19 / Uredništvo
2785 Davčna stopnja stavbno zemljiše 2020 146 1 17.10.2019 - 11:18 / Cenka
2787 Začasni premik blaga na sejem v Nemčijo in CMR 86 0 17.10.2019 - 11:05 / Aki
2779 prefakturiranje stroškov plač 525 2 17.10.2019 - 09:36 / SARA
2766 Račun 253 1 17.10.2019 - 07:15 / Konto
2772 Zahteva za priznanje pravice do delne pokojnine 219 1 17.10.2019 - 06:55 / ANINAH
2778 DELO NA PRAZNIK-GOSTINSTVO 270 1 16.10.2019 - 21:28 / F.r.a.n.j.a.
2776 dnevnice in terenski dodatek 194 1 16.10.2019 - 21:09 / Sara
2764 Bančna garancija 406 5 16.10.2019 - 12:59 / Eva
2765 gradbeništvo 423 5 16.10.2019 - 12:52 / Eva
2774 identifikacija za namene DDV 156 0 16.10.2019 - 10:39 / NINA
2750 odpoved 505 4 16.10.2019 - 10:38 / lunčica
2753 avtorski honorar 185 2 16.10.2019 - 10:20 / Neža