krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
1548 prispevki 504 1 06.05.2019 - 20:23 / Mihaela
2757 OBNOVA STREHE IN FOTOVOLTAIKA 379 1 15.10.2019 - 09:53 / IO
681 Ali je donacija računalnika davno priznana olajšava ? 657 1 23.02.2019 - 08:08 / B
2270 datumi na bančnem izpisku 551 1 21.08.2019 - 18:06 / Oooooooooo
3113 Aktuarski izračun 388 1 21.11.2019 - 09:00 / MABI
2386 ddv 76a člen 269 1 04.09.2019 - 14:19 / Uredništvo
110 Davčna knjižba 694 1 10.01.2019 - 17:37 / ell
909 bs 434 1 11.03.2019 - 07:00 / Neža
1532 Prodaja nepremičnine 76a. člen 798 1 30.04.2019 - 18:17 / Simbi
3339 poslovna uspešnos - zav.osnova 040 310 1 13.12.2019 - 11:33 / B
2741 prevrednotenje in amortizacija 331 1 13.10.2019 - 22:30 / F.r.a.n.j.a.
664 izplačilo delavcu -izgubljena tozba 617 1 22.02.2019 - 08:28 / Alisa
1154 DDV - atipični ? ali ne? 442 1 25.03.2019 - 08:01 / Uredništvo
1645 prodaja vikenda 624 1 17.05.2019 - 10:59 / Opa Zovalec
1288 olajšava za zavezanca invalida 505 1 01.04.2019 - 07:35 / ris
2966 Zaposlitev za 20ur/teden, skrajšani delovni čas 417 1 05.11.2019 - 17:20 / mr-1
3210 Knjiženje trr 446 1 28.11.2019 - 14:19 / Ell
568 starševski dopust 472 1 14.02.2019 - 11:46 / tara
206 DDPO povezane osebe 780 1 17.01.2019 - 08:24 / Aa
2122 Datum prejema fakture 428 1 27.07.2019 - 15:25 / Aljaž