krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
812 odpis obresti 455 1 04.03.2019 - 13:11 / boldaa
1548 prispevki 484 1 06.05.2019 - 20:23 / Mihaela
2757 OBNOVA STREHE IN FOTOVOLTAIKA 344 1 15.10.2019 - 09:53 / IO
44 LP 2018 651 1 08.01.2019 - 12:27 / Sara
2270 datumi na bančnem izpisku 512 1 21.08.2019 - 18:06 / Oooooooooo
3113 Aktuarski izračun 356 1 21.11.2019 - 09:00 / MABI
681 Ali je donacija računalnika davno priznana olajšava ? 629 1 23.02.2019 - 08:08 / B
2386 ddv 76a člen 237 1 04.09.2019 - 14:19 / Uredništvo
3339 poslovna uspešnos - zav.osnova 040 283 1 13.12.2019 - 11:33 / B
1532 Prodaja nepremičnine 76a. člen 771 1 30.04.2019 - 18:17 / Simbi
2741 prevrednotenje in amortizacija 303 1 13.10.2019 - 22:30 / F.r.a.n.j.a.
909 bs 414 1 11.03.2019 - 07:00 / Neža
1645 prodaja vikenda 593 1 17.05.2019 - 10:59 / Opa Zovalec
1288 olajšava za zavezanca invalida 473 1 01.04.2019 - 07:35 / ris
142 Skrajšan DČ starševstvo, razlika do minimalne plače 598 1 13.01.2019 - 12:30 / Toma
664 izplačilo delavcu -izgubljena tozba 593 1 22.02.2019 - 08:28 / Alisa
2966 Zaposlitev za 20ur/teden, skrajšani delovni čas 399 1 05.11.2019 - 17:20 / mr-1
3210 Knjiženje trr 406 1 28.11.2019 - 14:19 / Ell
259 REK2 - delovni preizkus 630 1 22.01.2019 - 07:36 / MARIČKA
1154 DDV - atipični ? ali ne? 416 1 25.03.2019 - 08:01 / Uredništvo