krpan in druščina postani član

Naslov teme: prikaz kontov v bilanci

3547  02.12.2022 - 12:42h / Ostalo / Avtor: LUNA / 653 / 5

Zdravo. Kako je pravilno prikazati dobiček in izgubo v svoji lastni  bilanci?
9300 preneseni čisti dobiček prejšnjih let = 30.000
9310 prenesena čista izguba prejšnjih let =- 40.000
torej je skupaj 9310 prenesene izgube iz prejšnjih let -10.000
Ali je pravilno, da imam prikazana oba konta posebej 9300 dobiček in 9310 izguba ali moram to skupaj združit v 9310 izguba =-10.000?
Ni mi jasno kaj je prav?
Hvala.

Fani - 02.12.2022 - 14:21

Z dobičkom pokrivate izgubo

Simbi - 02.12.2022 - 15:44

Gre za pravila po ZGD-1, katega morate poznati.
Če imate iz prejšnjih let izgubo in v tekočem letu ugotovite dobiček, morate z dobičkom, ki ostane po davkih, najprej pokriti izgubo prejšnjih let. To je dolžnost poslovodstva že ob sestavitvi letnega poročila.      .
Če ste imeli v prejšnjih letih dobiček, v tekočem letu pa ugotovite izgubo, bo pa o pokritju izgube s prenesenimi dobički odločala skupščina (ne poslovodstvo). 

Splet - 03.12.2022 - 07:35

To rudi mene zanima. Torej gre potem v otvoritev naslednjega leta samo en konto (v tem primeru izguba)?

anči - 05.12.2022 - 07:30

Že v bilanci stanja tekočega leta je potrebno prikazati pokrivanje izgube iz dobička tekočega leta. V IPI ga še izkažete, v BS je pa že zmanjšan za pokrivanje izgube. Vam se vleče oboje še iz preteklih let. Ali je poslovodstvo pozabilo to pokrivati ali pa je dobiček starejši od izgube preteklih let in mora o tem odločati skupščina.

Roža - 05.12.2022 - 17:17

Izguba se po zgd pokriva že ob sestavi zr...
A ste vi kdaj vzeli v roke zgd in srs?