krpan in druščina postani član

Naslov teme: Oddaja DDV za Avgust 2022 - kaj je to?????

2887  21.09.2022 - 15:45h / DDV / Avtor: Anica / 1387 / 6

Želim oddati ddv za avgust 2022, pa mi tole javi - KRITIČNO NAPAKO:
• Ker obračuna za davčno obdobje 1.8.2022 - 31.8.2022 niste predložili do roka za predložitev, imate v skladu z 88.c členom ZDDV-1 možnost, da obračun DDV predložite kot samoprijavo. Davčni organ bo ob tem preveril, ali obstajajo pogoji za vložitev obračuna DDV s samoprijavo: samoprijava je dovoljena, če za to davčno obdobje zoper vas še ni bil začet kazenski ali prekrškovni postopek ali postopek davčnega inšpekcijskega nadzora ali vročena odmerna odločba. Davčni zavezanec v primeru predloženega obračuna DDV na podlagi samoprijave od zneska izkazane obveznosti obračuna obresti v višini 3 % letno. Davčni zavezanec mora izkazano obveznost in obresti plačati hkrati s predložitvijo obračuna DDV. V primeru uveljavljanja instituta samoprijave označite polje 'Samoprijava'. V kolikor pa obstajajo utemeljeni razlogi, ki jih niste mogli predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo predložitev davčnega obračuna v predpisanem roku, lahko v skladu z 52. členom ZDavP-2 najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega ste v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev davčnega obračuna, vložite predlog za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka ter navedete in dokažete razloge za zamudo. V primeru, da je rok za oddajo obračuna že potekel, morate hkrati z vlogo predložiti tudi obračun in označiti polje 'Predložitev po roku' ter obveznost po obračunu poravnati hkrati s predložitvijo obračuna. V primeru, da predlog predložite pred potekom roka za predložitev, boste prejeli sklep, v katerem bo določen rok za predložitev obračuna. Če instituta samoprijave ne želite uveljaviti, označite polje pred spodnjo izjavo.
 
Dokumenta s kritičnimi vsebinskimi napakami ne morete vložiti.

Anica - 21.09.2022 - 16:02

Še to, RP sem včeraj oddala, ker so imeli dobave v EU, DDV-O pa nisem oddala, ker sem čakala na prejete račune.
Ker prvič zamujam z istočasni oddaji RP in DDV-O in mi ni jasno. A je tale blokada po novem - če imaš dobave v EU moraš oddati točno do 20., potem ne gre več ali ...???

Tina - 22.09.2022 - 10:07

Ali se 20. v mesecu še normalno oddaja ali do pomeni, da moraš oddati 19. ?

sonce - 22.09.2022 - 17:05

20. v mesecu je še ok.

Tina - 21.09.2022 - 16:08

Poleg samoprijave in oddaje po roku imate še eno možnost, dajte tam kljukico in poskusite ponovno oddati. 

Anica - 21.09.2022 - 16:53

O, šele zdaj sem na e-davkih prebrala OBVESTILO o napaki pri predložitvi obrazca DDV-O. :(:( 

https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki# 
 

Simbi - 21.09.2022 - 17:02

Če ste imeli RP, potem je bil rok za oddajo DDV-O včeraj.
Odajte po navodilih, ki ste jih našli v obvestilu na e-davkih.