krpan in druščina postani član

Naslov teme: PCT IN TERENSKO DELO PRI STRANKAH

4341  14.09.2021 - 12:23h / Ostalo / Avtor: Kaja / 1502 / 21

Smo podjetje s terenskim delom, negativen test v službi pomeni, da lahko delavec gre tudi do stranke? DA
In na banko?  NE

Vse več vprašanj.....

klop - 14.09.2021 - 12:52

Če prav razumem odlok je za potrebe službe je dovolj negativen izid testa, ki ga lahko zaposleni opravi s samotestiranjem,.
Za obisk banke, pošte, bencinskega servisa.....pa mora imeti negativen ali hitri test (48 h) ali PCR test (72 h) ali biti cepljen ali prebolevnik, čeprav je mogoče lahko tudi obisk tega del njegove službe.

Magda - 14.09.2021 - 12:55

Jaz razumem, da če gre na pošto po službeno pošto, če tanka službeno vozilo oz je na službeni poti s svojim vozilom... potem velja samotestiranje.
Če pa gre na pošto, banko,... po privat opravkih (pa naj bo med službenim časom ali po njem) potem pa taisti test ne velja več.

hmnja ... bom zadržala mnenje zase

jst99 - 14.09.2021 - 13:42

Po moje na bencinski in poštah ne bodo ugotavljali, če ste vi prišli tam službeno ali privat in tako samotestiranje v službi ne bo dovolj, ker tam ne dobiš nobenega potrdila, da si negativen. Vsaj tako jaz razmišljam... Nisem pa nikjer zasledila, kaj je v takem primeru...

Magda - 14.09.2021 - 13:47

Mah tako kot je napisala Kaja ... več vprašanj kot odgovorov... kako bo to v praksi potekalo si ne predstavljam čisto. Saj zato pa Pošta in banke verjetno še niso dale ven nobenih navodil, ker najbrž ne vejo kje se jih glava drža. Tako kot mi.

takole piše v odloku:
Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.
 
Za osebe iz prejšnjega odstavka se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje.

Magda - 14.09.2021 - 12:52

Točno tako kot ste napisali. DA, za opravljanje dela. NE, za privat opravke.
To seveda velja, če opravljate samotestiranje.

Če pa zaposlene napotujete na testiranje v ZD ali katerokoli drugo uradno mesto testiranja in tam zaposleni prejme potrdilo, ki je vpisano v uradne zdravstvene evidence (npr je potem vidno v ZVEM ali ima QR kodo) potem pa tako potrdilo velja povsod, vendar samo 48 ur (HAT) ali 72 ur (PCR).
Mislim pa da se bodo delodajalci posluževali samotestiranja, ker je bistveno cenejše in velja cel teden. 

Anica - 15.09.2021 - 07:10

Kaj če pa podjetje izda potrdilo o samotestiranju in izjavo,da je delavec po poslovnih opravkih?

Opa Zovalec - 15.09.2021 - 08:03

Na osnovi katerega zakona bi lahko izdali tako potrdilo? VOP press :(

Anica - 15.09.2021 - 08:19

Na osnovi dejstva: a imamo samotestiranje v službi? Imamo. A potrebuje naš zaposlen po pogodbi o zaposlitvi opraviti delo, za katerega potrebuje gorivo, material..? Potrebuje za poslovne namene.
Evo, to napišem. A na potnem nalogu imate tudi zakonsko osnovo, a na naročilnici imate tudi zakonsko osnovo? Če rabimi firma bencin v avtu za poslovanje, ga rabi in pika.
 

Anica - 15.09.2021 - 08:30

Lahko pa napišem v interni akt podjetja...

jst99 - 15.09.2021 - 09:08

To potrdilo vi lahko napišete, sam vam že zdaj povem, da ne bo nikjer veljalo, ker točno piše, kaj kje velja in upam, da znate brati in ste že 100x slišali po radiu, TV, itd... Zato ne sprašujte neumnosti.

g. - 15.09.2021 - 10:47

Če ne bo nikjer veljalo, bodo torej bodo povsod kršili odlok? Ker v odloku piše drugače.

jst99 - 15.09.2021 - 13:19

Piše, da velja za opravljanje dela... A je on delavec na bencisnki, na pošti ali v vašem podjetju???
 

g. - 15.09.2021 - 13:50

Opravljanje dela: "Pejt kombi natankat."
 

Anica - 16.09.2021 - 16:18

Tako je g. 
Seveda je opravljanje dela, da gre delavec po bencin za službeni avto ali na pošto prevzeti ali oddati službeno pošto/paket! 

Fanči - 15.09.2021 - 10:06

Sicer lahko pišete kar hočete, samo tam, kamor bo šel, ga ne bodo noter spustili. Našim potnikom so že stranke same dale navodila, da rabijo "ta prav" test na 48 ur.

g. - 15.09.2021 - 10:48

Torej te stranke kršijo odlok.

Anica - 15.09.2021 - 10:24

Ok, debatiramo in iščemo rešitve.

B - 20.09.2021 - 07:13

Ne vem kje je pravna stroka, da že enkrat odpravi neustavne odloke saj vlada dobesedno hara po državljanih s spornimi vsebinami.

rak - 20.09.2021 - 07:38

Pojasnilo MGRT glede pravilnega tolmačenja Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2
Na ZDS smo 16.9.2021 prejeli odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na vprašanja v zvezi s pravilnim tolmačenjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.
"V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/21), ki začne veljati 15.9.2021 morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.
Dokazilo o negativnem HAG testu za samotestiranje velja za primere opravljanja dela v prostorih delodajalca. Test velja en teden. Če zaposleni opravlja delo izven prostorov delodajalca/na terenu/pri uporabniku, pri poslovnem partnerju, na pošti, banki, idr, mora izpolnjevati pogoj testiranja v skladu z drugim odstavkom 6. člena odloka (za opravljanje dela zaposleni izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, izvajajo ga izvajalci zdravstvenih storitev).
Za uporabnike je pogoj testiran izpolnjen, če razpolagajo z dokazilom o negativnem HAG testu, ki ni starejši od 48 ur (izvajaj ga izvajalci zdravstvenih storitev), ali z dokazilom o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 72 ur.
Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela (delodajalci), določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.
Izpolnjevanje pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 6. člena tega odloka.
V primeru, da zaposleni delo opravlja izključno od doma pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati. Če pa zaposleni opravlja svojo dejavnost tam, kjer tudi prebiva in ima dejavnost na tem naslovu registrirano, pa pogoj PCT izpolnjuje na način določen v 6. členu odloka (HAG test za samotestiranje ali HAG hitri test, ki ga izvajajo izvajalci zdravstvenih storitev, veljavnost obeh je en teden).
Za uporabnike storitev bencinskih servisov je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno."
 

g. - 20.09.2021 - 14:46

Torej če te policaj ustavi, mora imeti taprav test, ne samotestiranja.

Liza - 20.09.2021 - 15:07

ne, on opravlja svoje delo, mi smo pa uporabniki in nam brez našega izpolnjevanja pct ne sme opraviti storitve ...